Ανακοίνωση της ΑΔΜΚΕΣ Α.Ε. για πρόσληψη 13 ατόμων για την λειτουργία της Καντίνας ‘ΚΙΟΣΚΙ΄’ στο Λαγονήσι. Μέχρι 21/5 οι αιτήσεις

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου – Δίμηνης Απασχόλησης
Η Ανώνυμη Δημοτική Μονομετοχική Κατασκευαστική Εταιρεία Σαρωνικού, ύστερα από την 6/2021 απόφαση των Εκκαθαριστών ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Δίμηνης Διάρκειας), συνολικού αριθμού δεκατριών (13) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της, για τις εξής ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και χρονική περίοδο :

Αναφορικά με την χρονική διάρκεια των προσλήψεων, ο Αντιδήμαρχος κος Ζεκάκος με τον οποίο επικοινωνήσαμε, μας είπε πως δεν επιτρέπονται πλέον 4μηνες συμβάσεις και συνεπώς εν μέσω καλοκαιριού θα πρέπει να γίνει νεα προκήρυξη για χρονική διάρκεια δύο μηνών ακόμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο της ΑΔΜΚΕΣ Α.Ε. (Δημαρχείο Σαρωνικού, Λεωφ. Αθηνών & Ρήγα Φεραίου, Τ.Κ. 19010, Καλύβια Αττικής, τηλ. 2299320300 εσωτ. 353) και αρμόδια για την παραλαβή των αιτήσεων είναι η κ. Συρίγα Σοφία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά τους εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων της Ανώνυμης Δημοτικής Μονομετοχικής Κατασκευαστικής Εταιρείας Σαρωνικού, δηλαδή από 17/05/2021 μέχρι και 21/05/2021.

ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
ΓΚΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΖΕΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑΣ ΗΛΙΑΣ

Δείτε περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Categories