Ανακοίνωση πρόσληψης ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ατόμων για την πολιτική προστασία Δ. Σαρωνικού. Αιτήσεις έως 09/6/2021.

Την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών, για την κάλυψη εκτάκτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών της Πολιτικής Προστασίας (Πυρασφάλεια-Πυροπροστασία) του Δήμου Σαρωνικού για την περίοδο Ιούνιο-Οκτώβριο 2021

περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Categories