Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων Πιλοτικής Μονάδας Βιοδιυλιστηρίου στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων από την Περιφέρεια Αττικής (1/6/21),  του έργου ««Πιλοτική Μονάδα Βιοδιυλιστηρίου στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου LIFE CIRCforBIO (LIFE18 CCM/GR/001180)» στην περιοχή των εγκαταστάσεων του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου και με φορέα υλοποίησης το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)

Το προτεινόμενο έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία μικρής μονάδας επεξεργασίας (βιοδιύλισης) στερεών οργανικών αποβλήτων, η οποία θα λειτουργήσει πιλοτικά για 2 έτη, με μέγιστη συνολική δυναμικότητα 1 τόνο ημερησίως, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος LIFE CIRCforBIO (LIFE18 CCM/GR/001180) (http://circforbio.eu).
Συγκεκριμένα, η μονάδα θα τροφοδοτείται με τα εξής υποστρώματα:
– Υπολείμματα τροφών
– Απόβλητα αρτοποιείων
– Εξαντλημένοι κόκκοι κριθαριού (Απόβλητα ζυθοποιίας)
– Εξαντλημένοι κόκκοι καφέ
– Απόβλητα βιομηχανίας παραγωγής χυμών
– Απόβλητα βιομηχανίας επεξεργασίας πατάτας
– Αγροτικά υπολείμματα

Ο γενικός στόχος της πρότασης του έργου Life CIRCforBIO είναι η επίτευξη μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την αντικατάσταση των ορυκτών καυσίμων με προηγμένα βιοκαύσιμα, καθώς και η προώθηση της υλοποίησης της έννοιας της κυκλικής οικονομίας για τη βιομάζα. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω:
– Της εφαρμογής και της επίδειξης μιας καινοτόμου φιλοσοφίας για την παραγωγή βιοαιθανόλης, χρησιμοποιημένου λαδιού (πρώτη ύλη για βιοντίζελ) και άλλων βιοπροϊόντων από βιομάζα που παράγεται από οικιακά, τροφοδοτικά και βιομηχανικά απόβλητα τροφίμων και από γεωργικά υπολείμματα, και – Τη δημιουργία μιας διαδραστικής πλατφόρμας για τη διευκόλυνση της υλοποίησης της έννοιας της κυκλικής οικονομίας για βιομάζα 2ης γενιάς στην Ελλάδα.

Στόχος της μονάδας του βιοδιυλιστηρίου είναι η πλήρης αξιοποίηση των βιοαποβλήτων προς χρήσιμα προϊόντα. Συνεπώς, ο σχεδιασμός της μονάδας έχει βασιστεί στην ιδέα της πλήρους αξιοποίησης των υποστρωμάτων και της απουσίας παραγωγής αποβλήτων – «NoWaste», συμπεριλαμβάνοντας κατάλληλες τεχνολογικές επιλογές και ανακύκλωση ενδιάμεσων ρευμάτων. Η μονάδα αναερόβιας χώνευσης θα αξιοποιεί όλα τα τελικά υπολείμματα από τις προηγούμενες διεργασίες προς βιοαέριο και βιολογικό λίπασμα/εδαφοβελτιωτικό.
Η ποιότητα του τελευταίου θα αξιολογηθεί με εφαρμογή του σε ελεγχόμενες καλλιέργειες εντός του Τεχνολογικού Πάρκου για την κάλυψη των αναγκών σε θρεπτικά και νερό. Κατά το σχεδιασμό της μονάδας έχει ληφθεί μέριμνα ώστε να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας προκειμένου να αντιμετωπιστεί κατάλληλα οποιαδήποτε απρόβλεπτη δυσλειτουργία της μονάδας.

Η πιλοτική μονάδα θα υλοποιηθεί και θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου (ΤΠΠΛ). Το ΤΠΠΛ βρίσκεται στο 1ο χλμ. Λεωφόρου Αθηνών – Λαυρίου και υπάγεται στον Δήμο Λαυρεωτικής της Περιφέρειας Αττικής. Διαθέτει ενιαίο χώρο 245 στρεμμάτων, ο οποίος περιλαμβάνει 41 κτιριακές μονάδες συνολικού εμβαδού 25.000 τ.μ. (διατηρητέα μνημεία από το Υπουργείο Πολιτισμού). Μέχρι σήμερα έχουν αποκατασταθεί 80 στρέμματα εγκαταστάσεων και αρκετά κτίρια, αναδεικνύοντας το ΤΠΠΛ σε μνημείο βιομηχανικής αρχαιολογίας και αρχιτεκτονικής. Τα βιομηχανικά κτίρια έχουν ανακατασκευαστεί και στεγάζουν πληθώρα νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων, εργαστηρίων του ΕΜΠ καθώς επίσης και ιδρυμάτων πολιτισμού και τέχνης.

https://designrr.page/?id=97853&token=3904854738&type=FP&h=3834

Categories