Σαρωνικός: Υποβολή πρότασης ύψους 1.125.000 eur για Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων

Έγκριση μελέτης και έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη του Δήμου Σαρωνικού στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταμόρφωσης Απορριμμάτων», μετά την Πρόσκληση ΑΤ 04 του ΥΠΕΣ.

Με ημερομηνία 9/6/21, αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ η από 24/5/21 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού με την οποία υποβλήθηκε η μελέτη  για την ένταξη του Δήμου Σαρωνικού στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» στον άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταμόρφωσης Απορριμμάτων», μετά την Πρόσκληση ΑΤ 04 του ΥΠΕΣ.

Η απόφαση αφορά:

1.  την υποβολή πρότασης πράξης με τίτλο «Γωνιές Ανακύκλωσης στο Δήμο Σαρωνικού», προϋπολογισμού 1.125.139,42 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) συμπ. ΦΠΑ
24% στην Πρόσκληση ΑΤ04 τίτλο «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί μεταφόρτωσης Απορριμμάτων» με τα κάτωθι υποέργα:
Υποέργο 1: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων υπόγειας και ημιυπόγειας
αποθήκευσης για την δημιουργία έξυπνων γωνιών ανακύκλωσης στο Δήμο Σαρωνικού»
προϋπολογισμού 1.076.320,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Υποέργο 2: «Παροχή Υπηρεσίας για δράσεις Ενημέρωσης – ΠληροφόρησηςΕυαισθητοποίησης – Ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της ΑΤ04 στο Δήμο Σαρωνικού»,
προϋπολογισμού 42.743,42 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Υποέργο 3 : «Υπηρεσία σύνταξης και υποβολής φακέλου» με προϋπολογισμό 6.076,00€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

2.  την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων υπόγειας και ημιυπόγειας αποθήκευσης για την δημιουργία έξυπνων γωνιών ανακύκλωσης στο Δήμο Σαρωνικού»

3. την  «Παροχή Υπηρεσίας για δράσεις Ενημέρωσης- Πληροφόρησης-Ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της ΑΤ04 στο Δήμο Σαρωνικού».

4. την «Χωριστή Συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων»

(φωτο από σχετική δράση της Πάτρας)

Categories