Τέλος η πρόσβαση σε όλους στο Κτήμα Αλυκών Αναβύσσου – Επισκευάστηκε η περίφραξη από την ΕΤΑΔ.

“Σφραγίστηκε” το κτήμα Αλυκών Αναβύσσου και δεν είναι δυνατή η πρόσβαση ακόμα και σε πεζούς αφου η ΕΤΑΔ επισκεύασε όλα τα σημεία που είχαν υποστεί “ρήγμα” περιμετρικά της περίφραξης.

Η ενέργεια αυτή της ΕΤΑΔ, ήταν αποτέλεσμα πολύμηνης προσπάθειας που άσκησαν μέλη της ομάδας προστασίας του Υγρότοπου Αλυκων Αναβύσσου, ακόμα και με εξώδικο προς την ΕΤΑΔ, καθώς και με έγγραφα προς όλους τους αρμόδιους φορείς, που με την σειρά τους ¨πίεσαν” την ΕΤΑΔ -ως μόνη διαχειρίστρια του κτήματος- να προχωρήσει στην επισκευή της περίφραξης και την προστασία του Υγρότοπου.

Σε ότι αφορά δε την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΛΥΚΩΝ που συστάθηκε με την από 10.2.21 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού, εκτός από την πρώτη συνεδρίαση που έγινε στις 17/3/21 κατά την οποία  δεν υπήρξε κάποια απόφαση και δεν δημοσιοποιήθηκαν πρακτικά, δεν έχουμε πληροφορηθεί κάτι νεότερο γιατί αν υπήρχε θα έπρεπε να είχε ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο.

Προς ενημέρωση όσων δεν γνωρίζουν το ιστορικό του κτήματος των Αλυκών Αναβύσσου, παραθέτουμε σύντομη πληροφόρηση έτσι όπως περιγράφεται σε απαντητική επιστολή της Γενικής Διευθύντριας  του ΕΟΤ κας Σοφίας Λαζαρίδου προς τον Ντίνο Χασάπη, μέλος της Ομάδας Προστασίας του Υγρότοπου Αλυκών Αναβύσσου:

“ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΑΛΥΚΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
Η δημόσια έκταση εμβαδού 718.000 m2 την οποία καταλαμβάνει η καταργηθείσα αλυκή Αναβύσσου χαρακτηρίστηκε ως Τουριστικό Δημόσιο Κτήμα το έτος 1969 (282/Α΄).
Η διοίκηση και διαχείριση του Τουριστικού Δημόσιου Κτήματος Αλυκών Αναβύσσου ανατέθηκε στον Ε.Ο.Τ. το έτος 1970 (169/Β΄).
Από το έτος 1998 (ν. 2636/1998) η διοίκηση και διαχείριση του Τουριστικού Δημόσιου Κτήματος ανατέθηκε στην Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης Περιουσίας Ε.Ο.Τ. και ήδη ΕΤΑΔ Α.Ε.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω η εταιρεία ΕΤΑΔ Α.Ε. έχει την διοίκηση και την διαχείριση του ακινήτου και υποχρεούται να προβεί σε ενέργειες προστασίας του.
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν. 4484/2017 (110/Α΄), η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών η οποία ασκεί την διοίκηση και διαχείριση των κοινόχρηστων εκτός συναλλαγής τμημάτων ζωνών αιγιαλού και παραλίας των Τουριστικών Δημοσίων Κτημάτων μπορεί να ενεργήσει, προκειμένου να προστατευθεί το συγκεκριμένο τμήμα του ακινήτου”.

Tι απάντησε η ΕΤΑΔ  στην εξώδικο Επιστολή της Ομάδας προστασίας:

 

 

Categories