Τετάρτη 14/7-6.30 μμ. Live η Συνεδρίαση του ΔΣ Σαρωνικού από Paraktios.gr

https://www.facebook.com/Paraktios/videos/768504373828022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 14 ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2021, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18:30 η οποία θα γίνει (μέσω τηλεδιάσκεψης), για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Επαναδιατύπωση του Νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σαρωνικού, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Εκτελεστική Επιτροπή

2. Αναμόρφωση (2η) Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2021.
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

3. Γνωμοδότηση περί επέκτασης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου «Παραλίας Καλυβίων» σχετική αίτηση υπ΄αριθμ. πρωτ. 1556/21 αιτήματος του Ι.Σ
Εισηγητής: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

4. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Δίκτυο αποχέτευσης Δήμου Σαρωνικού”.
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

5. Γνωμοδότηση για μεταφορά έδρας και μετονομασία ενορία Αγ. Θεοδώρων Πέτας- Κουβαρά μετά από απόφαση της Ιεράς Συνόδου.
Εισηγητής: Αρ. Πρωτ. 9459/16-6-2021 έγγραφο της Ιεράς Μητρόπολης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής

 

Categories