Εγκρίθηκε από το ΥΠΕΣ η ένταξη του έργου «Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ» στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Εγκρίθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών η ένταξη του έργου «Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ» στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Εγκρίθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών η ένταξη του έργου του Δήμου Σαρωνικού «Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ. Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΏΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ», προϋπολογισμού 100.000 ευρώ, στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης». Η πρόταση είχε υποβληθεί στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, με στόχο να αναδειχθεί η συμβολή του τόπου, αλλά και της ευρύτερης περιοχής των Μεσογείων στην επανάσταση του 1821 και να αναδειχθεί ο ρόλος των αγωνιστών της σε αυτή.

Αντικείμενο του έργου είναι η διεξαγωγή έρευνας για την ανάδειξη της συνδρομής των κατοίκων των χωριών της Αττικής και κυρίως των Αρβανιτών στην απελευθέρωση της περιοχής της Αττικής κατά την περίοδο της επανάστασης του 1821. Η πράξη περιλαμβάνει την έρευνα σε βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία της ευρύτερης περιοχής, την ιστορική επεξεργασία των καταγεγραμμένων πηγών και συγγραφή λημμάτων, τη δημιουργία διασυνδεδεμένων μεταδεδομένων στο ψηφιακό αποθετήριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβιών του Δήμου Σαρωνικού και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου. Περιλαμβάνει επίσης τη διοργάνωση Συνεδρίου και Μελέτη Τουριστικής Διασύνδεσης.

«Είμαστε ιδιαιτέρως ικανοποιημένοι για την έγκριση μιας πολύ σημαντικής πρότασης που έκανε ο δήμος Σαρωνικού με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Επιλέγουμε να συνεισφέρουμε με τρόπο ουσιαστικό στην ιστορική καταγραφή και μνήμη, αναδεικνύοντας και προάγοντας στο σήμερα ένα σημαντικό κομμάτι της τοπικής μας ιστορίας που αποτελεί ταυτόχρονα μέρος της ευρύτερης Ελληνικής ιστορίας», δήλωσε ο δήμαρχος Σαρωνικού Πέτρος Φιλίππου αναφερόμενος στην απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών.

Ειδικότεροι στόχοι του έργου, είναι:
● Η ανάδειξη και καταγραφή του ιστορικού αποθέματος με έμφαση στην επαναστατική και μετα-επαναστατική παρουσία των Αρβανιτών στο στρατιωτικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο
● Η ανάδειξη και καταγραφή συγκριτικών ιστορικών πλεονεκτημάτων της περιοχής σε συνδυασμό με την αξιοποίηση του ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος.
● Ο προσδιορισμός της άυλης Επαναστατικής πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής (τραγούδια, χοροί, πρόσωπα, φιλέλληνες, μέλη της Φιλικής Εταιρείας, αγωνιστές, ιεράρχες, κλπ.) που μπορούν να προσελκύσουν επισκέπτες στην περιοχή.
● Η τουριστική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής με κεντρικό άξονα το ιστορικό συνεδριακό τουρισμό.
Η υλοποίηση του έργου επιδιώκει να επαναπροσδιορίσει τα ιδιαίτερα ιστορικά χαρακτηριστικά της περιοχής και με την ευκαιρία των εορτασμών για την Ελληνική Επανάσταση του 1821 να προδιαγράψει τα προς αξιοποίηση πλεονεκτήματά της για την ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος και του ιστορικού αποθέματος της ευρύτερης περιοχής.

Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται:
1. Ιστορική έρευνα από ομάδα έργου επιστημόνων και επαγγελματιών (ιστορικούς, βιβλιοθηκονόμους, πληροφορικούς) σε βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία της ευρύτερης περιοχής για εντοπισμό και καταγραφή βιβλιογραφικών πηγών, άρθρων, αρχειακών και μουσειακών τεκμηρίων, εικονογραφικών έργων κλπ. που να σχετίζονται με τον αγώνα στην περιοχή της Αττικής αλλά και γενικότερα της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας με προσανατολισμό τους Αρβανίτες και τον πολιτισμό τους. Καταγραφή του ιστορικού αποθέματος των Αρβανιτών της περιοχής των Μεσογείων στην επανάσταση του 1821, με έμφαση στην επαναστατική και μετά-επαναστατική παρουσία των Αρβανιτών στο στρατιωτικό, πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο.
2. Επεξεργασία των καταγεγραμμένων πηγών, συγγραφή λημμάτων, τεκμηρίωση και ανάλυση των στοιχείων που έχουν προκύψει από την έρευνα, ενώ θα παρουσιάζονται, θα τεκμηριώνονται και θα αναλύονται τα πρόσωπα, οι οικογένειες, οι φορείς, τα γεγονότα, οι τόποι και όποιο σχετικό πληροφοριακό υλικό προκύψει για την προαναφερθείσα περίοδο. Οι πηγές που θα καταγραφούν θα παρέχουν πληροφορίες για τη δράση των Αρβανιτών κατά την επανάσταση του 1821, ενώ θα αναδειχτεί ο Αρβανίτικος Πολιτισμός σε όλες του τις εκφάνσεις.
3. Όλα τα παραπάνω θα αναπτυχθούν, θα τεκμηριωθούν και θα αναδειχθούν προκειμένου να γίνουν ευρέως γνωστά με τη χρήση τεχνολογικών υποδομών που ήδη υφίστανται στον Δήμο Σαρωνικού. Ειδικότερα δε, με την ανάπτυξη της λειτουργίας του αποθετηρίου της βιβλιοθήκης και την αξιοποίηση των πιο σύγχρονων μεθόδων στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών (χρήση βιβλιοθηκονομικών μοντέλων, δημιουργία διασυνδεδεμένων δεδομένων “link open data” διασυνδέσεις με διεθνή και εθνικά αρχεία καθιέρωσης).
4. Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου, όχι μόνο μέσω του ψηφιακού αποθετηρίου που θα δίνει πρόσβαση σε οποιονδήποτε χρήστη – ερευνητή, αλλά και διοργάνωση θεματικού-ιστορικού συνεδρίου που θα παρουσιάζει στο σύνολο της την έρευνα. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο δημαρχείο Σαρωνικού και θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την παραγωγή υλικού δημοσιότητας και συνεδριακού υλικού, τεχνική υποστήριξη, υπηρεσίες μετάφρασης και διερμηνεία στην νοηματική γλώσσα καθώς και έκδοση πρακτικών του συνεδρίου.
5. Διασύνδεση του έργου και των υποέργων με τουριστικές δράσεις της Περιφέρειας Αττικής. Σύνταξη μελέτης που αφορά υπηρεσίες για την εκπόνηση σχεδίου ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης προσανατολισμένης στην ιστορία των Αρβανιτών και την συμμετοχή τους στην εθνεγερσία με χρήση του ψηφιακού αποθετηρίου, την διερεύνηση διαδημοτικής συνεργασίας για τη δημιουργία Αρβανίτικων μονοπατιών και την ανάδειξη της αξίας των ιστορικών συνεδρίων σαν μοχλό τοπικής ανάπτυξης.

Η προαναφερθείσα πρόταση είχε λάβει την θετική γνωμοδότηση της Επιτροπής «ΕΛΛΑΔΑ 2021», προκειμένου στη συνέχεια να υποβληθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο Δήμος Σαρωνικού μέσω του έργου αυτού προάγει την ουσιαστική έρευνα και καταγραφή των πηγών, την τεκμηρίωση και αξιοποίηση των ευρημάτων προκειμένου να παίξει καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη της συλλογικής μνήμης. Η χρήση της τεχνολογίας και η αξιοποίηση των υποδομών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καλυβίων θα αποτελέσουν παρακαταθήκη για την ανάδειξη τόσο της τοπικής ιστορίας όσο και της συμβολής των Αρβανιτών στην ευρύτερη ελληνική ιστορία.
Από το Γραφείο Τύπου

Categories