69400 ευρ για εργασίες λειοτεμαχισμού, μεταφοράς και διαχείρισης ογκωδών του Δήμου Σαρωνικού.

Με την από 13/7/21 ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σαρωνικού, εκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι της διακήρυξης για το διαγωνισμό με τίτλο «Εργασίες λειοτεμαχισμού, μεταφοράς και διαχείρισης ογκωδών και φυτικών αποβλήτων του Δήμου Σαρωνικού»

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά εργασίες μεταφοράς και διαχείρισης ανάμεικτων ογκωδών απορριμμάτων, στρωμάτων και κλαδεμάτων του Δήμου Σαρωνικού για το έτος 2021.

Ως τέτοια θεωρούνται τα Απορρίμματα (Απόβλητα) που ανήκουν στο Κεφάλαιο 20- Δημοτικά Απόβλητα, του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) και αποτελούνται από ποικίλα υλικά, προερχόμενα από κλαδέματα και άλλες συναφείς αγροτικές εργασίες, εξοπλισμό ή έπιπλα σπιτιού (καναπέδες, ντουλάπες, γραφεία, τραπέζια, καρέκλες ή μέρη αυτών κ.α.), εξοπλισμό ή έπιπλα μπάνιου (μπανιέρες, λεκάνες
τουαλέτας, νιπτήρες ή μέρη αυτών κ.α.), στρώματα, μεταλλικά και μη μεταλλικά αντικείμενα κάθε είδους και άλλα ογκώδη υλικά. Τα απόβλητα αυτά περιέχουν επιμέρους υλικά (μεταλλικά και κυρίως μη μεταλλικά κ.α.) που μπορούν να αξιοποιηθούν ενεργειακά.

Μερικά χρήσιμα στοιχεία από το σκεπτικό της απόφασης : Στον Δήμο Σαρωνικού με βάση τα τελευταία στοιχεία του ΕΔΣΝΑ του 2019 και με τα οποία θα τιμολογηθεί προσωρινά το 2021, παρήχθησαν 19,400t Ανάμεικτων Σύμμεικτων Απορριμμάτων (Α.Σ.Α.).
Από το 2018, σύμφωνα με τον Νόμο, οι Δήμοι που εκτρέπουν από την ταφή, έχουν και την αντίστοιχη έκπτωση επί του συνόλου των Αστικών Στερεών Απορριμμάτων (Α.Σ.Α.), σύμφωνα με την ποσότητα εκτροπής.

Ο Δήμος Σαρωνικού δυστυχώς δεν κατόρθωσε να επωφεληθεί από αυτήν την έκπτωση και έτσι θα επιβαρυνθεί με 54€/t στο σύνολο των Α.Σ.Α. και στο υπόλειμμα του μπλε κάδου, δηλαδή σε 17,682t.

Επιπλέον, από το 2020 οι Δήμοι επιβαρύνονται με τον φόρο ταφής ο οποίος αυξάνεται σταδιακά κατά 5€/t ανά έτος, ξεκινώντας από 10€/t για το 2020 και καταλήγοντας στα 35€/t.

Επίσης, ο Δήμος Σαρωνικού επιβαρύνεται με το κόστος μεταφοράς των υλικών στο ΧΥΤΑ το οποίο είναι περίπου 15€/t. Αρα το κόστος διαμορφώνεται στα 80€/t για το 2021. Η συγκεκριμένη μελέτη αφορά στη διαχείριση 1.400t Α.Σ.Α., με κόστος 40€/t πλέον ΦΠΑ, ήτοι 49,60€/t.

Ο Δήμος Σαρωνικού συγκεντρώνει σε δύο προσωρινούς χώρους: α) στον προσωρινό χώρο της περιοχής Κρούδι της Κοινότητας Καλυβίων και β) στον προσωρινό χώρο της περιοχής Γερακίνα της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας, υλικά που αποτελούνται από ογκώδη και κλαδέματα, τα οποία τα μεταφέρονται στον ΧΥΤΑ προς ταφή.

Με την παρούσα μελέτη, στόχος είναι να εκτρέψουμε τα Α.Σ.Α. από την ταφή, να μεταφέρουμε το υλικό αυτό προς ενεργειακή αξιοποίηση αφού πρώτα απομακρυνθούν υλικά που τυχόν ανακτώνται, όπως σίδερα, πλαστικά κλπ. Με αυτόν τον τρόπο θα βελτιωθεί η περιβαλλοντική επίδοση του Δήμου Σαρωνικού, αφού αναμένεται να εκτραπεί από την ταφή μια σημαντική ποσότητα απορριμμάτων με ταυτόχρονη βελτίωση των οικονομικών στοιχείων.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Σαρωνικού θα έχει πλέον του περιβαλλοντικού οφέλους και οικονομικό όφελος για τους συγκεκριμένους 1.400t, 42.500€, ενώ με την εκτροπή από την ταφή αυτή, θα εξασφαλίσει τουλάχιστον 5% έκπτωση επί του συνόλου των υπολειπομένων Α.Σ.Α.

 

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ την απόφαση με αναφορές σε πολύ χρήσιμα στοιχεία για τη διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο Σαρωνικού

Categories