Η Συνεδρίαση του ΔΣ Σαρωνικού της 4/8/21. Τα live video της συνεδρίασης

Η 13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  της  Τετάρτης 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ –   (μέσω τηλεδιάσκεψης).

1. Ενημέρωση και συζήτηση σχετικά με την πορεία της εκκαθάρισης της ΑΔΜΚΕΣ.
Εισηγητής: Εκκαθαριστές ΑΔΜΚΕΣ

2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαρωνικού έτους 2021.
Εισήγησης: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

3. Αναμόρφωση (3η ) Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2021.
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

4. Υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Σαρωνικού έτους 2021, συμπεριλαμβανομένων του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ» και του ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΚΕΔΣΑ» Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

5. Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου 2021 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού έτους 2021
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

6. Αντικατάσταση Προέδρου και μέλους του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Αριστόδικος Δήμου Σαρωνικού λόγω παραιτήσεων.
Εισηγητής: Δήμαρχος

7. Αντικατάσταση Προέδρου και μελών του Δ.Σ. της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού λόγω παραιτήσεων.
Εισηγητής: Δήμαρχος

8. Λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης κτιρίου που στεγάζεται Γυμνάσιο Δ.Ε. Σαρωνίδας.
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών

9. Λήψη απόφασης περί παράτασης μίσθωσης υπαίθριου χώρου αθλοπαιδιών, στη Δ.Κ. Σαρωνίδας.
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών

10. Ονοματοθεσία Οδών
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

11.Μερική ανάκληση της 95/2019 απόφασης Δ.Σ. ως προς την ονοματοθεσία της οδού «Πάροδος Αθανασίου Διάκου».
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

12.Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα του γηπέδου Κουβαρά Δήμου Σαρωνικού”.
Εισηγητής: Δ/νση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής

13. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σαρωνικού στο Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης χώρων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για το έτος 2021.
Εισηγητής: Αρ. πρωτ. 11894/20-7-2021 έγγραφο Περιφέρειας Αττικής

 

youtube video

 

facebook video

 

Categories