Σε ΦΕΚ η Λίστα των 52 ΜΟΝΙΜΩΝ θέσεων σε ΟΤΑ, που ανοίγουν για προστατευόμενα άτομα

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 2α Αυγούστου (Φ.Ε.Κ. Β’ 3524/2.8.2021), Απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, Κ. Χατζηδάκη,

για τον καθορισμό του αριθμού θέσεων σε ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, οι οποίες θα καλυφθούν από άτομα που προστατεύονται από τον ν.2643/1998, και την κατανομή των θέσεων αυτών ανά ΟΤΑ.

Η Απόφαση Χατζηδάκη ήρθε σε συνέχεια της αριθμ. 42/30.9.2020 Πράξης έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει , με την οποία εγκρίθηκε ο προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2021, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται 743 θέσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ειδικότερα, με την Υπουργική Απόφαση καθορίστηκε σε 52 ο συνολικός αριθμός των θέσεων εργασίας σε ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, που πρόκειται να πληρωθούν από άτομα υπαγόμενα στις προστατευτικές διατάξεις του ν.2643/1998.

 

Μπορείτε να δείτε ολόκληρη την Απόφαση ΕΔΩ και κατωτέρω ειδικά τον Πίνακα κατανομής των θέσεων ανά Δήμο / Περιφέρεια:

 

airetos.gr

Categories