ΑΔΜΚΕΣ. Εξέρχεται από το καθεστώς εκκαθάρισης. Προς εκλογή ΔΣ- Η Ενημέρωση που έγινε στην τηλεδιάσκεψη του Δ. Συμβουλίου Σαρωνικού-video

Η ΑΔΜΚΕΣ εξέρχεται από το καθεστώς εκκαθάρισης και εισέρχεται στην διαδικασία εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου που θα γίνει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο στις αρχές Σεπτέμβρη, όπως προέκυψε από την ενημέρωση που έκανε στη τηλεδιάσκεψη της 4/8/21 του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού, ο ένας από τους τρεις εκκαθαριστές της Επιχείρησης, Βαγγέλης Ζεκάκος ο οποίος φάνηκε απόλυτα ικανοποιημένος από την εξέλιξη της διαχείρισης καθώς όπως είπε, “ολα τα  στοιχεία οδηγούν αβίαστα στο συμπέρασμα ότι η ΑΔΜΚΕΣ μπορεί και πρέπει να εξέλθει από το καθεστώς της εκκαθάρισης, ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται τα έσοδα της διοχετεύοντας τα σε διάφορα έργα, για να φορολογείται με βάση τη δραστηριότητα της και όχι μόνο των κερδών της, αφού στο καθεστώς της εκκαθάρισης δεν επιτρέπεται καμία δραστηριότητα”. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Δήμαρχος Πέτρος Φιλίππου που δεν παρέλειψε να καυτηριάσει την απουσία της παράταξης Σωφρόνη και ιδιαίτερα των νεοεκλεγέντων συμβούλων που δεν είχαν σχέση με την διοίκηση του πρ.Δημάρχου.

 

Το Ενημερωτικό σημείωμα για την πορεία της εκκαθάρισης από τους εκκαθαριστές το οποίο συνοδεύεται με τις λογιστικές αναλύσεις του ισολογισμού. Αναμένουμε να δοθούν στην δημοσιότητα όπως ο Δήμαρχος δήλωσε.

Ένα χρόνο από την έναρξη της εκκαθάρισης 31/5/2020 ο ισολογισμός της ΑΔΜΚΕΣ ( επισυνάπτεται ) παρουσιάζει μία εξαιρετικά βελτιωμένη εικόνα όχι μόνο στη λογιστική απεικόνιση των στοιχείων του (απαιτήσεις, υποχρεώσεις, καθαρή θέση) αλλά και στην πραγματικότητα αφού στους Τραπεζικούς λογαριασμούς υπάρχουν συνολικά 204.601,95 ευρώ με 31/5/2021 έναντι 7.749,60 ευρώ την 31/5/2020. Εδώ δυστυχώς να σημειωθεί ότι από τον Φεβρουάριο του 2019 προκύπτει ταμειακό έλλειμμα 30.328,37 ευρώ (επισυνάπτεται το ισοζύγιο). Ο ακριβής εντοπισμός του ελλείμματος χρονικά και ποσοτικά έχει ήδη ανατεθεί σε εταιρία ΟΡΚΩΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ η οποία εντός των προσεχών ημερών θα ξεκινήσει την έρευνα.

Τα αποτελέσματα χρήσεως ( επισυνάπτονται) είναι πολύ ικανοποιητικά, παρά το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί οι προβλέψεις κατά 70.000 για τυχόν δικαστικά έξοδα, παρουσιάζοντας πλέον κέρδη προ φόρων 163.034,94 ευρώ (έναντι ζημιών 91.303,20 την προηγούμενη περίοδο) εκ των οποίων προκύπτει φόρος 17.215,67 ευρώ πλέον 2.200 ευρώ τέλος επιτηδεύματος.

Να σημειωθεί ακόμη ότι το καθαρό κέρδος από την εκμετάλλευση του αναψυκτηρίου το ΚΙΟΣΚΙ κατά το έτος 2020 ανήλθε στο ποσό των 18.329,03 ευρώ έναντι ζημίας 4.263,39 την προηγούμενη χρονιά.

Αλλά και η θηλιά των φορολογικών υποχρεώσεων έχει πλέον λυθεί αφού ένα μέρος τους έχουν εξοφληθεί μετρητά και το υπόλοιπο είναι ρυθμισμένο σε πολλές δόσεις στα επόμενα χρόνια και επομένως έχει εκλείψει και ο κίνδυνος δέσμευσης του ΑΦΜ των υπευθύνων όπως είχε συμβεί με τους τελευταίους νόμιμους Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο.
Όλα αυτά πλέον τα θετικά στοιχεία οδηγούν αβίαστα στο συμπέρασμα ότι η ΑΔΜΚΕΣ μπορεί και πρέπει να εξέλθει από το καθεστώς της εκκαθάρισης, ώστε να μπορεί να διαχειρίζεται τα έσοδα της διοχετεύοντας τα σε διάφορα έργα, για να φορολογείται με βάση τη δραστηριότητα της και όχι μόνο των κερδών της, αφού στο καθεστώς της εκκαθάρισης δεν επιτρέπεται καμία δραστηριότητα.

Αναλυτικότερα :
1.ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Από τον πίνακα πελατών ( επισυνάπτεται ) που ουσιαστικά αφορά τις καντίνες διότι τα μισθώματα τους αποτελούν την μοναδική πηγή εσόδων της προκύπτει ότι:
Η εκκαθάριση ξεκίνησε με ανείσπρακτα μισθώματα παρελθόντων ετών 516.648,05 ευρώ στα οποία αν προσθέσουμε 317.900,80 ευρώ που αφορούν τα μισθώματα του 2020 και του 2021 καταλήγουμε σε μια συνολική οφειλή των πελατών μας ύψους 834.548,85. Έναντι αυτών λοιπόν έχουν εισπραχθεί μέχρι 31/7/2021 452.534,64 ευρώ . Επομένως απομένει ένα υπόλοιπο 382.014,19 ευρώ μικρό μέρος του οποίου θα εισπραχθεί μέχρι τέλος Αυγούστου.
Για το υπόλοιπο όμως, έχουν ήδη ξεκινήσει δικαστικές ενέργειες που όμως λόγω COVIT 19 δεν έχουν προχωρήσει όσο γρήγορα θα έπρεπε δεδομένου του κλεισίματος των δικαστηρίων.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Α) Προμηθευτές
Από τις 158.531,21 με 31/5/2020 περιορίστηκαν στις 37.395,73 με 31/5/2021
Αφορούσαν κυρίως εργολάβους που είχαν εκτελέσει διάφορα έργα για λογαριασμό της και δεν είχαν πληρωθεί καθώς και εκείνους που προμήθευαν με υλικά, τρόφιμα, αναψυκτικά κλπ τις καντίνες ΚΙΟΣΚΙ και ΠΕΤΡΙΝΟ και είχαν μείνει απλήρωτοι. Σε πολλές δε περιπτώσεις οι οφειλές ανάγονταν ακόμη και στο έτος 2015 ενώ σε άλλες είχαν εκδοθεί διαταγές πληρωμής εις βάρος της εταιρίας.
Από τον κωδικό 50 του ισοζυγίου αναλυτικού καθολικού με 31/5/2020 (επισυνάπτεται ) προκύπτουν οφειλές έναρξης εκκαθάρισης προς τους πιστωτές της τάξεως των 158.531,21 (164.061,22- ΕΛΛ. ΔΗΜΟΣΙΟ 5.530,01) ενώ οι ίδιες οφειλές με 31/5/2021 (επισυνάπτεται) έχουν περιοριστεί στο ποσό των 37.395,73 (60.109,04-ΕΛΛ. ΔΗΜΟΣΙΟ 22.713,31). Η διαφορά των 2 αυτών ισοζυγίων είναι 121.135,48 ευρώ και καταδεικνύει το συνολικό ποσό που κατέβαλε η εταιρία στους πιστωτές της από την έναρξη της εκκαθάρισης μέχρι την 31/5/2021.
Β) ΑΑΔΕ ( ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ )
Υπόλοιπο οφειλής στις 31/5/2020 ήταν 242.644,83 και στις 31/5/2021 194.055,60 ( επισυνάπτονται στοιχειά ρυθμισμένων οφειλών ) ήτοι μειωμένο κατά 48.589,23 ευρώ και καταδεικνύει τα ποσά που κατέβαλε η εταιρία στην εφορία από την έναρξη της εκκαθάρισης μέχρι τις 31/5/2021 (επισυνάπτονται στοιχεία πληρωμών).
Κατά το μεγαλύτερο μέρος τους δε, αφορούσαν πρωτόκολλα της Κτηματικής για τις απευθείας μισθώσεις αιγιαλού στις καντίνες των Αλυκών της Αναβύσσου που είχαν βεβαιωθεί στην εφορία εκ των οποίων :
151.153,38 ευρώ ήταν ρυθμισμένες που είχε χαθεί η ρύθμιση λόγω αδυναμίας καταβολής των δόσεων ( επισυνάπτονται ΟΦΕΙΛΕΣ 1 ) και 98.818,93 € χωρίς καμία ρύθμιση (επισυνάπτονται ΟΦΕΙΛΕΣ 2)
Πέρα όμως από τα μετρητά 48.589,23 ευρώ που καταβλήθηκαν τα υπόλοιπα έχουν ρυθμιστεί σε 120 και 48 δόσεις αντίστοιχα.

Πρόσφατα πάντως βεβαιώθηκαν και ακόμη 2 επί πλέον Πρωτόκολλα της ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ συνολικού ύψους 51.899,46 ( επισυνάπτονται ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 7-7-21 ) που αφορούσαν και αυτά τις απ’ ευθείας μισθώσεις στις καντίνες των Αλυκών Αναβύσσου για το έτος 2018. Ελπίζουμε πάντως ότι θα είναι τα τελευταία αφού θεωρούμε ότι δεν πρόκειται πλέον να ξαναμισθωθούν καντίνες σε αιγιαλό χωρίς διαγωνισμό και χωρίς την έγκριση της Κτηματικής.

Να σημειωθεί ακόμη ότι, λόγω της πικρής εμπειρίας των διαγωνισμών του 2018 στο Θυμάρι, θα πρέπει επί τέλους να γίνει κατανοητό ότι η δημοτική έκταση που δημοπρατεί ο Δήμος ή η ΑΔΜΚΕΣ πρέπει να είναι τελείως απαλλαγμένη από οποιοδήποτε καταπατητή ή και προηγούμενο μισθωτή και βέβαια να βρίσκεται πάντα εκτός αιγιαλού. Διότι σήμερα στο μεν Θυμάρι 1 βρίσκεται εγκαταστημένος με σταθερές κατασκευές επί του αιγιαλού ο πλειοδότης του διαγωνισμού του 2018, αυθαίρετα πλέον εδώ και 2 χρόνια, χωρίς καμία έγκριση , καμία άδεια , καμία σύμβαση και χωρίς να έχει εξοφλήσει ακόμη και το αρχικό τίμημα του διαγωνισμού. Στο δε Θυμάρι 2 όταν πήγε να εγκατασταθεί ο πλειοδότης του διαγωνισμού βρήκε άλλον εκεί. Επίσης με σταθερές κατασκευές που ακουμπούσαν στον αιγιαλό ο οποίος βεβαίως οφείλει ακόμη τα μισθώματα του 2018. Αποτέλεσμα ήταν το Φεβρουάριο του 2019 να παραταθεί η σύμβαση του πλειοδότη μέχρι 31/12/2021 και σήμερα να έχει καταλάβει και αυτός αυθαίρετα όλο τον αιγιαλό χωρίς ασφαλώς καμία έγκριση αναμένοντας βεβαίως και αυτός τα πρόστιμα της Κτηματικής.
Το γραφείο των εκκαθαριστών

Δείτε σε ξεχωριστά video την είσήγηση-ενημέρωση του Β.Ζεκάκου εκ μέρους των εκκαθαριστών και την αρχική τοποθέτηση του Δημάρχου Π.Φιλίππου. Ακολουθούν ερωτήσεις, απαντήσεις και τοποθετήσεις  δημοτικών Συμβούλων ( Τσιγαρίδας, Γαλανοπούλου, Παπαχρήστου, Κυριακόπουλος)  που μπορείτε αναλυτικά να τις δείτε στο τριτο video.

video1. Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΖΕΚΑΚΟΥ

video2. Η ΑΡΧΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

video3. ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ -ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΘΩς ΚΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Categories