Δήμος Σαρωνικού: Ανακοίνωση για την πρόσληψη 27 ατόμων σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Ανακοίνωση για την πρόσληψη 27 ατόμων σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΕΊΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Σαρωνικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α):

 

 

Περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

Categories