Σκηνές από το ..μέλλον στο Δήμο 3Β. Ενημερωτικό βιντεάκι για το πρόγραμμα Zero Waste του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

Σκηνές από το ..μέλλον στο Δήμο 3Β. Ενημερωτικό βιντεάκι για το πρόγραμμα Zero Waste του Δήμου μας, Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης.

 

Categories