Έρευνα για την παράκτια διάβρωση στις ελληνικές ακτές, από την ομάδα της Νίκης Ευελπίδου.

Στα πλαίσια έρευνας για την , η ομάδα της Καθηγήτριας τους Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Νίκης Ευελπίδου, δημιούργησε ένα ερωτηματολόγιο, απευθυνόμενο σε πολίτες όλης της Ελλάδας.

Σκοπός του ερωτηματολογίου είναι η διερεύνηση της άποψης, της γνώσης και των εμπειριών των πολιτών γύρω από την παράκτια διάβρωση. Μέσα από απλά δομημένες ερωτήσεις οι πολίτες θα συνεισφέρουν στην έρευνα με πολύτιμα δεδομένα, τα οποία θα βοηθήσουν στην καταγραφή και χαρτογράφηση του φαινομένου της παράκτιας διάβρωσης, το οποίο επηρεάζει άμεσα τις παράκτιες περιοχές, δηλαδή την πλειοψηφία των περιοχών της Ελλάδας.

 

Το ερωτηματολόγιο:  https://survey123.arcgis.com/share/9dc84e9f9dfc4c91b3f2f98d563bc303

Για να υπενθυμίσουμε ποια είναι η Νίκη Ευελπίδου, δείτε παλαιότερες δημοσιεύσεις:

Μοναδική ευκαιρία για ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΥΚΩΝ, η έρευνα της Καθηγήτριας του ΕΚΠΑ Νίκης Ευελπίδου -video

Μουσείο Αλυκών Αναβύσσου: NAI Δημάρχου. Επόμενο βήμα η διαμόρφωση πρότασης και παρουσίαση στο Δ. Συμβούλιο -δηλώσεις.

Categories