ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ: Δελτίο Τύπου εν όψει της νέας αθλητικής περιόδου.

Η ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ με την έναρξη της νέας αθλητικής χρονιάς 2021-2022 ως Αναγνωρισμένο Φίλαθλο Σωματείο με ΑΜ:ΞΑ23 πού καταχωρήθηκε στο Μητρώο της Γ.Γ.Α έχει πλέον την δυνατότητα όχι μόνο να καλλιεργεί ,τα αθλήματα της Ενόργανης-Ρυθμικής-Μπάσκετ- και Βόλεϊ αλλά και το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τις αθλητικές εγκαταστάσεις είτε Δημόσιες(ΓΓΑ) είτε Δημοτικές και να συμμετέχει σόλες τις επίσημες διοργανώσεις των αντίστοιχων Ομοσπονδιών Ε.Γ.Ο, Ε.Ο.Κ και Ε.Ο.ΠΕ. και φυσικά των Ενώσεων ΕΣΚΑ και ΕΣΠΑΑ.

Ο νέος αθλητικός νόμος 4726/2020 κατάφερε στο σύνολο του να εξαλείψει, να τροποποιήσει αλλά και να συμπληρώσει όπου χρειάσθηκε τα κενά του Ν.2725/1999 ,έτσι κάθε αθλητικό Σωματείο θα πρέπει να κατέχει για κάθε κλάδο άθλησης πού καλλιεργεί την ΕΙΔΙΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ να απασχολεί προπονητές αφού συμβληθούν υποχρεωτικά εγγράφως με το Σωματείο όχι μόνο έμπειρους αλλά κατόχους αδείας ασκήσεως επαγγέλματος που χορηγείται από την Γ.Γ.Α η οποία τηρεί μητρώο για κάθε κλάδο άθλησης, πτυχιούχους ΤΕΦΑ η αντιστοίχων σχολών των οικείων Ομοσπονδιών.

Σε διαφορετική περίπτωση και εφ όσον το αθλητικό Σωματείο δεν πληροί τις διατάξεις του Ν.4726/2020 Άρθρο 3 Παρ..1,2,3,4 και 5 και του άρθρου 11 παρ.1 και 2 όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, δεν επιτρέπεται να καλλιεργεί τον αντίστοιχο κλάδο άθλησης, αλλά ούτε και να χρησιμοποιεί τις Δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις με την επιφύλαξη της διαγραφής από το μητρώο της Γ.Γ.Α.

Η 1Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 θα σημάνει για την ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ την ΕΝΑΡΞΗ, αφού πληροί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις για την νόμιμη λειτουργία της, ακολουθώντας φυσικά τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για μια ασφαλή Αθλητική χρονιά .

 

ΚΑΛΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ!!! ΥΓΕΙΑ!! ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ
Δ.Σ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Categories