Το «εγχειρίδιο» του Μαξίμου για αναδασώσεις από ιδιώτες στα καμένα (ΦΕΚ)

Παναγιώτα Μπίτσικα

Το επίσημο σάλπισμα για την είσοδο ιδιωτών στα δάση δόθηκε από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, μαζί με το «εγχειρίδιο» για την εκτέλεση έργων από τους αναδόχους αναδάσωσης δημοσίων εκτάσεων δασικού χαρακτήρα.

Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου 2021, ήρθε η ώρα που οι γαλάζιοι επιτελείς διατυπώνουν λεπτομερώς τη διαδικασία για την εφαρμογή των εργασιών αποκατάστασης στα δάση και τις εκτάσεις. Αφορά σε περιοχές που επλήγησαν από πυρκαγιά και είτε έχουν κηρυχθεί αναδασωτέες, είτε πληρούν τις προϋποθέσεις κήρυξής τους ως αναδασωτέων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, με απόφαση που υπογράφει ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Αμυράς (ΥΠΕΝ/∆∆ΕΥ/81777/2996 – 03/09/2021) ανάδοχοι αποκατάστασης και αναδάσωσης μπορούν να ορίζονται νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, ανεξαρτήτως αν έχουν κερδοσκοπικό ή μη χαρακτήρα.
Ουσιαστικά οι ιδιώτες-ανάδοχοι γίνονται …κράτος εν κράτει, μια και αναλαμβάνουν πλήρως την διεκπεραίωση του όποιου έργου.

Εκπόνηση μελέτης και υλοποίηση των αντιδιαβρωτικών/αντιπλημμυρικών έργων προστασίας των εδαφών, και της τεχνητής αναδάσωσης, διενεργούνται με ευθύνη και έξοδα του αναδόχου. Βέβαια η κυβέρνηση της ΝΔ εμφανίζεται να διευκρινίζει στην απόφαση ότι το ελληνικό Δημόσιο δεν απεμπολεί οποιοδήποτε δικαίωμά του επί των εκτάσεων αυτών.

Η Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα είναι ο κρίκος επαφής με τους ενδιαφερόμενους αναδόχους . Θα συγκεντρώσει στοιχεία για τα καμμένα από τις κατά τόπους δασικές υπηρεσίες οι οποίες σε δεκαπέντε μέρες από την εκδήλωση των πυρκαγιών θα πρέπει να έχουν φτιάξει πίνακα με τις περιοχές που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης ή/και αναδάσωσης και τα επιμέρους τμήματα εντός αυτών με πληροφορίες για το εμβαδόν, προεκτίμηση του προϋπολογισμού εκτέλεσης των έργων αποκατάστασης ή/και αναδάσωσης και χρονοδιάγραμμα εκπόνησης μελέτης και υλοποίησης.

Η Γενική Διεύθυνση θα εκδώσει κατάσταση με περιγραφή των προς αποκατάσταση και αναδάσωση περιοχών (μπορεί να οριστούν περιοχές Α΄ και Β΄ προτεραιότητας, με υποχρέωση άμεσης κάλυψης των πρώτων) και θα γίνουν αιτήματα αναδοχής. Οπως σημειώνεται στην υπουργική απόφαση, η αρμόδια δασική αρχή (Δασαρχείο, Διεύθυνση Αναδασώσεων ή Διεύθυνση Δασών χωρίς Δασαρχεία) συντάσσει το πρωτόκολλο εγκατάστασης του φορέα εκτέλεσης.

Ειδικότερα για τα έργα αναδασώσεων, οι δασικές υπηρεσίες, έχοντας την υποχρέωση προστασίας της βιοποικιλότητας και του δασικού οικοσυστήματος, θα πρέπει να διαθέσουν το απαραίτητο φυτευτικό υλικό από τα δημόσια δασικά φυτώρια. «Στην περίπτωση που δεν έχει προγραμματιστεί παραγωγή ή δεν υπάρχει επάρκεια δασικού φυτευτικού υλικού από τις Δασικές Υπηρεσίες, δύναται η προμήθεια του φυτευτικού υλικού να γίνεται από ιδιωτικά δασικά φυτώρια, με κατά προτεραιότητα προμήθεια του φυτευτικού υλικού από τυχόν υφιστάμενα τοπικά ιδιωτικά δασικά φυτώρια των αντίστοιχων πυρόπληκτων περιοχών, ώστε να ενισχυθεί η τοπική οικονομία, μετά από έλεγχο ποιότητας και προέλευσης του φυτευτικού υλικού από τις αρμόδιες Δασικές Υπηρεσίες», σημειώνεται στην απόφαση.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος ή/και ο εργολήπτης αρνούνται τη συνεργασία και δεν συμμορφώνονται με τις υποδείξεις της αρμόδιας δασικής αρχής, ανακαλείται η πράξη ορισμού Αναδόχου και αυτός υποχρεώνεται να απομακρύνει από το χώρο του έργου τα τυχόν μηχανικά ή άλλα μέσα που χρησιμοποιεί και να επαναφέρει την έκταση στην πρότερη κατάσταση.

Επίσης,ορίζεται ότι σε περίπτωση όπου διαπιστωθεί οποιαδήποτε αλλοίωση με υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης του έργου ή του εργολήπτη, θα εφαρμόζονται οι κυρώσεις, όπως προβλέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Μάλιστα, προβλέπεται και η δυνατότητα να αναρτηθεί στο χώρο του έργου ενημερωτική πινακίδα «με ευθύνη του Αναδόχου, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τους κανόνες δημοσιότητας και μετά από υπόδειξη της θέσης από τη δασική αρχή».

Η απόφαση για τις διαδικασίες εκτέλεσης έργων από τους Αναδόχους αποκατάστασης και αναδάσωσης στις δημόσιες δασικές εκτάσεις δημοσιεύθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου 2021 στην Εφημερίδα της κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄, Αρ. Φύλλου 4080-6/9/2021).

Αναλυτικά το ΦΕΚ:

documentonews.gr

 

Categories