Στην εκπνοή της καλοκαιρινής σεζόν (!!) πρόστιμο 4.800 ευρ από Δ. Σαρωνικού σε τρεις καντίνες που δεν έχουν άδεια.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις που “αλλιεύσαμε” από την ΔΙΑΥΓΕΙΑ και φέρουν ημερομηνία 7/9/21, ο Δήμος Σαρωνικού προχώρησε σε επιβολή προστίμου 4800 ευρ σε κάθε μία από τις καντίνες που αναφέρονται  στις αποφάσεις 1983,1984 και 1985 του Δημάρχου Σαρωνικού κατόπιν εγγράφων του ΑΤ Σαρωνικού (των οποίων οι ημερομηνίες δεν αναφέρονται).

Οι καντίνες δραστηριοποιούνται, η πρώτη στην περιοχή Λαγονησίου και οι άλλες δύο στη περιοχή Αναβύσσου. Φυσικά το ερώτημα που τίθεται είναι, γιατί αυτό συμβαίνει στην εκπνοή της καλοκαιρινής σεζόν και όχι στην αρχή. Και το επόμενο ερώτημα που έρχεται στα χείλη καθενός, επίσης είναι: “Ωραία, επιβλήθηκε πρόστιμο. Και ύστερα”?….. Αφήνουμε την απάντηση (αν υπάρχει) στο Δήμο, στην Περιφέρεια, στην Πολιτεία.

Η εξωτερική φωτο, τυχαία από το αρχείο.

 

Categories