Τετάρτη 29/9: Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού.

Με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού την ΤΕΤΑΡΤΗ 29η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ και ώρα 18:00 με τα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Συζήτηση και έκφραση απόψεων σχετικά με τη «Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για τα Δεκαετή Προγράμματα Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, των ετών 2020-2029 & 2021- 2030».
Εισηγητής: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος
2. «Έγκριση υπογραφής από τον Δήμο της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες».
Εισηγητής: Επιτροπή Ισότητας Δήμου Σαρωνικού
3. Παράταση θητείας Δ.Σ. του ΝΠΔΔ « Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού, λόγω εναρμόνισης με τη συστατική πράξη του.
Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας. Δήμου
4. Παράταση θητείας Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού, λόγω εναρμόνισης με τη συστατική πράξη της.
Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Δήμου
5. Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο του ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού.
Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Δήμου
6. Έγκριση προμήθειας ειδών σημαιοστολισμού για τις εθνικές ή τοπικές εορτές.
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού –Λογιστηρίου και Προμηθειών
7. Λήψη απόφασης εορτασμού της εθνικής επετείου 28ης Οκτωβρίου για το έτος 2021.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.
8. Λήψη απόφασης περί ορισμού εκπροσώπων για τη συγκρότηση Επιτροπής χαρακτηρισμού χώρων αιγιαλού και παραλίας, τοπικής αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας μας ως πολυσύχναστων ή όχι, για το έτος 2022
Εισήγησης: Γενικός Γραμματέας Δήμου
9. Λήψη απόφασης επί της αρ. πρωτ. 9379/15-6-2021 αίτησης της ΠΕ. Δικαιούχου Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) περί ένταξης στο Κοινωνικό Τιμολόγιο Ύδρευσης.
Εισηγητής: Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας
10.Ονοματοθεσία οδών
Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΣ

Categories