Δευτέρα 11 Οκτ. Έγκριση ισολογισμού και Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής σε 2 ξεχωριστές συνεδριάσεις του ΔΣ Σαρωνικού με μεικτό σύστημα παρουσίας (Φυσική παρουσία & τηλεδιάσκεψη)

Για πρώτη φορά μετά τις απαγορευτικές υγειονομικές διατάξεις, το Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού την Δευτέρα 10 Οκτωβρίου, καλείται να εφαρμόσει τη νέα εγκύκλιο του ΥΠΕΣ με την οποία οι Δήμοι θα πρέπει να πραγματοποιούν τις συνεδριάσεις τους δια ζώσης με την συμμετοχή μόνο των εμβολιασμένων συμβούλων, με την προυπόθεση ότι έχει ληφθεί μέριμνα και για τους ΜΗ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΟΥΣ οι οποίοι θα συμμετέχουν ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης!

Σοβαρότατα και τα θέματα των δύο ξεχωριστών συνεδριάσεων που δυστυχώς λόγω άλλων υποχρεώσεων,ο Paraktios.gr δεν θα μπορέσει να καλύψει με live streaming όπως γίνεται συνήθως.

Οι ημερήσιες Διατάξεις των δύο συνεδριάσεων:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 15η ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ) ώρα 18:00 

Σας προσκαλώ σε Ειδική Μεικτή Δημόσια Συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) σύμφωνα με την εγκύκλιο 643/69472/24-9-2021 του ΥΠΕΣ*, η οποία θα γίνει την 11η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του έτους 2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00 στο Δημοτικό Κατάστημα με το ακόλουθο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2020 του
Δήμου Σαρωνικού.
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή – Ορκωτός Λογιστής.


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (ΜΕΙΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ) ώρα 19:30

Σας προσκαλώ σε Μεικτή Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) σύμφωνα με την εγκύκλιο 643/69472/24-9-2021 του ΥΠΕΣ*, η οποία θα γίνει την 11η Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:30 στο Δημοτικό Κατάστημα με τα ακόλουθα θέμα της ημερήσιας διάταξης:
1. Απολογισμός πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2020 (ορισμός ημερομηνίας και καθορισμός χώρου), σύμφωνα με το άρθρο 217 του ΔΚΚ.
Εισηγητής: Δήμαρχος
2. Ενημέρωση για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σαρωνικού.
Εισηγητής: Πρόεδροι Α΄βαθμιας και Β/βάθμιας Σχολικής Επιτροπής
3. Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου και ενός (1) υπαλλήλου με τους αναπληρωτές τους για το Σχολικό Συμβούλιο του 1ου Λυκείου Καλυβίων.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.
4. Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου και ενός (1) υπαλλήλου με τους αναπληρωτές τους για το Σχολικό Συμβούλιο του 1ου Δημοτικού Καλυβίων.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

Καλύβια 7-10-2021

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΑ ΡΑΠΤΗ


*Η μεικτή συνεδρίαση πραγματοποιείται δια ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύ υγειονομικών μέτρων και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ειδικότερα:
Με φυσική παρουσία παρευρίσκονται: Περισσότερα από επτά (7) άτομα, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των συμμετεχόντων, αποκλειστικά εφόσον πρόκειται για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμιση μέτρου μεταξύ των παρευρισκόμενων αναλογία του ενός ατόμου ανά πέντε τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού)

Μέσω τηλεδιάσκεψης  συμμετέχουν οι αιρετοί που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο των συνεδριάσεων.
*Επισημαίνεται ότι οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι θα πρέπει να ενημερώσουν την Πρόεδρο του Δ.Σ. αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής στη συνεδρίαση, δηλαδή είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, έως την 12η μεσημβρινή της ημέρας διεξαγωγής της συνεδρίασης.

Categories