Η Τακτική Συνεδρίαση (16η) του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού. (video)

Η Τακτική Συνεδρίαση (16η) του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού.

1. Ορισμός ημερομηνίας για τον Απολογισμό πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2020
2. Ενημέρωση για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σαρωνικού.
3. Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου και ενός (1) υπαλλήλου με τους αναπληρωτές τους για το Σχολικό Συμβούλιο του 1ου Λυκείου Καλυβίων.
4. Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου και ενός (1) υπαλλήλου με τους αναπληρωτές τους για το Σχολικό Συμβούλιο του 1ου Δημοτικού Καλυβίων.

Categories