Ενημέρωση για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σαρωνικού. video

Η Ενημέρωση για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σαρωνικού, ήταν το 2ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης της Συνεδρίασης της 11ης  Οκτωβρίου του Δημοτικού Συμβουλίου και επειδή το θεωρούμε σημαντικό ζήτημα προς ενημέρωση, το παραθέτουμε σε ξεχωριστό βίντεο.

Η συζήτηση του θέματος ξεκίνησε με ενημερώσεις πεπραγμένων των Προέδρων των σχολικών επιτροπών ( Αντιδήμαρχος Χρ Γκίνης για την Αβάθμια και Αντιδήμαρχος Δ.Παπαχρήστου για την Βθμια) και ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις από Δημοτικούς Συμβούλους.

Από τον Δ.Παπαχρήστου διευκρινήστηκε ότι το κτιριακό ζήτημα για την δημιουργία νέου Γυμνασίου στην Σαρωνίδα θα έρθει σε ξεχωριστό θέμα σε επόμενη συνεδρίαση καθώς αφορά και σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου (Τεχνική Υπηρεσία κλπ). To ίδιο είχε ζητήσει και ο Πρόεδρος της ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ , Κουκούδης κάτι που έγινε αποδεκτό από το Σώμα.

Ν.Κουκούδης Πρόεδρος “Δεν πρέπει να είμαστε υπερήφανοι όσοι βρισκόμαστε σε αυτή την αίθουσα, για την ύπαρξη προκατ αιθουσών καθώς ανεχτήκαμε έπί τόσα χρόνια την εγκαταστασή τους – Τα ολοήμερα στο Δημοτικό δεν λειτουργούν. Υπάρχουν 205 ώρες που δεν είναι καλυμμένες με εκπαιδευτικούς – Υπάρχουν τμήματα ένταξης που δεν λειτουργούν- Υποχρέωση του κεντρικού κράτους η ύπαρξη Νοσηλευτή σε ειδικές περιπτώσεις παιδιών – Χρειαζόμαστε περισσότερες καθαρίστριες στα Δημοτικά – Εμφανέστατη η ανάγκη δημιουργίας σύγχρονου Γυμνασίου στη Σαρωνίδα καθώς κάθε χρόνο υπάρχουν 175 απόφοιτοι Δημοτικού από τα σχολεία Αναβύσσου,Σαρωνίδας και Π.Φώκαιας και οι 125 απορροφούνται από το ακατάλληλο Γυμνάσιο Σαρωνίδας και το Γυμνάσιο Αναβύσσου. Τα υπόλοιπα 50 παιδιά φεύγουν σε άλλες περιοχές”!

Προειδοποίηση από Καρακάση, Πρόεδρο Συλλόγου Γονέων Δημοτικού Σαρωνίδας: “..Προσήλθαμε εδώ ως ύστατη προσπάθεια για την επίλυση των προβλημάτων για τα οποία υπάρχει αίτηση από τον Φεβ ’20 και ζητούμε χρονοδιάγραμμα υλοποίησης” – “….αν συνεχιστεί έτσι, από συνεργάτες,  θα μας έχετε απέναντι”!-

Απαντήσεις από Χρ. Γκίνη και διευκρινίσεις από Γ.Κυριακόπουλο ο οποίος αναφέρθηκε στα υπό δημοπράτηση έργα που είναι σε εξέλιξη καθώς και τους χρόνους υλοποίησης  που εξαρτώνται από τον αργό ρυθμό της διαδικασίας του Δημοσίου.

Ο Αντιδήμαρχος Γ.Κυριακόπουλος αναφέρθηκε στην υπόθεση του Γυμνασίου Σαρωνίδας και είπε πως υπήρχε η παλαιότερη προσπάθεια ίδρυσης νέου Γυμνασίου εντός του Ρυμοτομικού Σαρωνίδας  όμως, κατόπιν ελέγχου, διαπιστώθηκε ότι δεν ήταν δυνατή η υλοποίηση διότι δεν μπορούσε να βρεθεί ισοζύγιο για τους Κοινόχρηστους Χώρους που θα άλαζαν χρήση σε Κοινοφελείς. Έτσι κατοπιν έρευνας και πρότασης του ίδιου, επιλέχτηκε η λύση της διερεύνισης της τροποποίησης του Τοπικού Ρυμοτομικού στα Βλαχικα Αναβύσσου το οποίο έχει εγκριθεί από το 2002 για την κατασκευή του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου Αναβύσσου, όπου στην ίδια έγκριση υπάρχουν ανοιχτοί αθλητικοί χώροι.

Η Συζήτηση έκλεισε με τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων Χρ Τσιγαρίδα, Τ.Γαλανοπούλου, Ακρ Καρούμπαλη ,Ν.Πουλόπουλου και του Προέδρου της ΕΝΩΣΗΣ, Νίκου Κουκούδη.

Δείτε την συζήτηση μέσω βιντεοσκόπησης της τηλεδιάσκεψης από τον Paraktios.gr

 

Categories