Δευτέρα 25/10. Κοινότητα Σαρωνίδας Προυπολογισμός και Τεχνικό Πρόγραμμα ’22 σε δια ζώσης συνεδρίαση

Θέμα: «Πρόσκληση συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δ.Κ Σαρωνίδας».

Σας προσκαλώ την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021, στην 12η συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Σαρωνίδας έτους 2021, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης (υποχρεωτική η χρήση μάσκας), στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (Λ. Σαρωνίδας 14Α, 1ος όροφος) και ώρα 18:00 μ.μ. σύμφωνα με την Π.Ν.Π. (ΦΕΚ55/Α/11-3-2020), με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Σύνταξη Προσχεδίου Προϋπολογισμού έτους 2022 Δημοτικής Κοινότητας Σαρωνίδας.
2. Σύνταξη Τεχνικού Προγράμματος έτους 2022 Δημοτικής Κοινότητας Σαρωνίδας.

Η Πρόεδρος της Κοινότητας
Άλκηστις – Ευαγγελία Παπαδογεώργη

Categories