Το χρέος της Ελλάδας σπάει όλα τα ρεκόρ – Στο 206,3% του ΑΕΠ το 2020,το έλλειμμα ανήλθε στο 10,1% του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με τη δεύτερη κοινοποίηση των δημοσιονομικών μεγεθών της χώρας από την ΕΛΣΤΑΤ στη Eurostat

στα πλαίσια της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος το χρέος της γενικής Κυβέρνησης ανήλθε στο τέλος του 2020

στο 206,3% του ΑΕΠ ενώ το έλλειμμα ανήλθε στο 10,1% του ΑΕΠ.

Τις προηγούμενες χρονιές, το χρέος ήταν στο 179,5% του ΑΕΠ το 2017, στο 186,4% του ΑΕΠ το 2018 και στο 180,7% του ΑΕΠ το 2019.

Σε σχέση με τα στοιχεία που κοινοποιήθηκαν τον περασμένο Απρίλιο, το χρέος εμφανίζεται τον Οκτώβριο αυξημένο κατά 0,7 μονάδες (ήταν 205,6% του ΑΕΠ) και το έλλειμμα είναι αυξημένο κατά 0,4 μονάδες (ήταν 9,7% του ΑΕΠ).

Οι αναθεωρήσεις στο αποτέλεσμα των ετών 2017- 2020 οφείλονται κυρίως σε επικαιροποιημένα στοιχεία, σε μεθοδολογικές αλλαγές στην ταξινόμηση κάποιων ειδικών συναλλαγών και στην αναθεώρηση του ΑΕΠ.

Η μεταβολή του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ οφείλεται αποκλειστικά στην αναθεώρηση του ΑΕΠ.

documentonews.gr

Categories