Αναπληρωτής Πρόεδρος Κοινότητας Καλυβίων ο Βασίλης Φλωρίδης

Αναπληρωτής Πρόεδρος Κοινότητας Καλυβίων ορίστηκε ο Βασίλης Φλωρίδης.

Categories