Ποια είναι η θέση της Ελλάδας στην Ε.Ε. στους θανάτους από κορονοϊό;

Μανόλης Δρεττάκης

Ο θάνατος και ενός συνανθρώπου μας, ιδιαίτερα όταν θα ήταν δυνατό να σωθεί αν λαμβάνονταν τα κατάλληλα μέτρα, είναι μια οδυνηρή απώλεια για τους δικούς του και για την κοινωνία. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνούμε όταν αναφερόμαστε στον αριθμό των θανάτων από κορονοϊό.

Δυστυχώς, τελευταία έχει προκύψει μια διαμάχη για το ποια είναι η θέση της Ελλάδας ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. (ή και παγκόσμια) στους θανάτους από κορονοϊό. Ο δείκτης που συνήθως χρησιμοποιείται είναι οι θάνατοι από κορονοϊό ανά 1.000.000 κατοίκους. Ο δείκτης, όμως, αυτός, παρότι χρησιμοποιείται ευρύτατα, δεν αποτυπώνει το πόσο θανατηφόρος είναι αυτός ο ιός, δεδομένου ότι δεν νοσεί το σύνολο του πληθυσμού. Ο δείκτης που το αποτυπώνει είναι η θνητότητα, δηλαδή οι θάνατοι από κορονοϊό ανά 100 κρούσματα.


Ενα άλλο πρόβλημα, για το οποίο υπάρχει επίσης διαμάχη, είναι η αποτελεσματικότητα των μέτρων που λαμβάνονται για την τιθάσευση της νόσου. Ενας δείκτης της αποτελεσματικότητας αυτής είναι ο ρυθμός αύξησης των θανάτων από κορονοϊό για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Προκειμένου να δείξουμε τη θέση της χώρας μας ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. σ’ αυτούς τους δύο δείκτες, θα παραθέσουμε από τη μια μεριά τη θνητότητα από κορονοϊό και από την άλλη τον ρυθμό αύξησης των θανάτων από κορονοϊό – δηλαδή το πόσες φορές μεγαλύτερο ήταν το σύνολό τους την 3.10.2021 σε σχέση με το σύνολό τους την 3.10.2020. Ο δείκτης αυτός είναι πιο εύληπτος από τα ποσοστά αύξησης.

Τα στοιχεία που χρησιμοποιήσαμε για να υπολογίσουμε τους δείκτες αυτούς για τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. είναι από τη βάση δεδομένων του ECDC (του ευρωπαϊκού ΕΟΔΥ) και δίνονται στον Πίνακα. Στην 1η στήλη του Πίνακα δίνεται η θνητότητα και στην 3η ο ρυθμός αύξησης των θανάτων. Στη 2η στήλη είναι η σειρά των κρατών προκειμένου ο αναγνώστης να διαπιστώνει με μια ματιά τη θέση καθεμιάς χώρας ανάμεσα στις 27.

Από τον Πίνακα φαίνεται ότι τόσο στη θνητότητα όσο και στον ρυθμό αύξησης των θανάτων από κορονοϊό η χώρα μας βρίσκεται στην 6η υψηλότερη θέση ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Σε υψηλότερη θέση από τη χώρα μας βρίσκονται κράτη της πρώην Ανατολικής Ευρώπης, με εξαίρεση την Ιταλία, η οποία έχει υψηλότερη θνητότητα από τη χώρα μας. Με βάση τους θανάτους ανά 1.000.000 κατοίκους η Ελλάδα κατέχει τη 17η θέση ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και αυτό προβάλλουν όσοι θέλουν να δείξουν ότι η χώρα μας βρίσκεται σε σχετικά καλή θέση.

Σε ό,τι αφορά τον ρυθμό αύξησης των θανάτων, οι παράγοντες που τον επηρεάζουν, όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενα άρθρα μας, είναι πολλοί: δημογραφικοί, οικονομικοί, κοινωνικοί και φυσικά τα διάφορα μέτρα που λαμβάνονται ή δεν λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών της Ε.Ε. Στην περίπτωση της χώρας μας, από τη μια μεριά η μη κάλυψη από την κυβέρνηση των ελλείψεων του εθνικού συστήματος υγείας σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή και από την άλλη ο ανεπαρκής έλεγχος της τήρησης των μέτρων προστασίας από τον ιό από δημόσιες υπηρεσίες και ιδιωτικές επιχειρήσεις και από τον πληθυσμό γενικότερα.

* πρώην: αντιπροέδρος της Βουλής, υπουργός και καθηγητής της ΑΣΟΕΕ

efsyn.gr

 

Categories