Εσωκομματικές εκλογές ΝΔ: Τα εκλεγμένα μέλη της ΔΕΕΠ Βόρ. & Αν. Αττικής και οι 40 Σύνεδροι

Αποτελέσματα για την εκλογή Προέδρου:

ΣΩΦΡΟΝΗ ΒΑΝΙΤΑ  3365  (Εκλέγεται ως Πρόεδρος)

ΓΛΑΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ    2815 (Εκλέγεται ως μέλος)

 

ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΔΕΕΠ (πλέον του επιλαχόντος Ανδρ Γλαβά)

1225 Κουλουβράκης
1056 Λάππα
1029 Λάμπρου
1027 Βόδινας
1001 Αγγελής
937 Γεραμάνης
918 Μαγγιώρης
916 Λαμπροπουλος
913 Κόλλια
892 Μεταξά
884 Καρασαρλής
721 Καραϊσκάκη
714 Ζήρα
678 Αγγέλικας
559 Θωμά

 

ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το ανωτέρω πρακτικό αφορά τους 15 εκλεγέντες και τους 15 επιλαχόντες.


ΟΙ 40 ΣΥΝΕΔΡΟΙ: Εκλέγονται οι έχοντες α/α 1-41, εκτός του υπ αρ 40 που τίθεται εκτός, λόγω ποσόστωσης

 

Categories