Μηνύματα Δημάρχου Κρωπίας Δημητρίου Κιούση, της προέδρου του Δ.Σ Κρωπίας, Δήμητρας Μιχαιρίνα και του αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, Σπύρου Κόλλια για την Παγκόσμια Ημέρα εξάλειψης της βίας κατά γυναικών (25 Νοεμβρίου 2021)

Μηνύματα Δημάρχου Κρωπίας Δημητρίου Κιούση, της προέδρου του Δ.Σ Κρωπίας, Δήμητρας Μιχαιρίνα και του αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας, Σπύρου Κόλλια για την Παγκόσμια Ημέρα εξάλειψης της βίας κατά γυναικών (25 Νοεμβρίου 2021)

Categories