Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού της 1ης Δεκ .Το video της τηλεδιάσκεψης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΤΕΤΑΡΤΗ 1η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 – ώρα 17:30  (μέσω τηλεδιάσκεψης).

https://www.facebook.com/Paraktios/videos/602101747703330

1. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Σαρωνικού έτους 2022.
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή
2. Καθορισμός συντελεστή φόρου επί ηλεκτροδοτούμενων χώρων του Δήμου Σαρωνικού για το έτος 2022.
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή
3. Λήψη απόφασης περί καθορισμού συντελεστή ΤΑΠ και καθορισμού αξίας των ακινήτων που βρίσκονται στις εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές του Δήμου Σαρωνικού έτους 2022.
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

4. Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής ή μη τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων έτους 2022.
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

5. Λήψη απόφασης αποδέσμευσης 130.000,00€ που αφορούν την απευθείας αγορά ακινήτου βάσει του άρθρου 191 παρ.1 τουΝ.3463/2006 για χώρο στάθμευσης του Κοιμητηρίου Καλυβίων και άλλων λειτουργικών αναγκών. (59/2021 απόφαση Δ.Σ.) για το έτος 2021 και εγγραφή και δέσμευση του αντίστοιχου ποσού για το έτος 2022.
Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Δήμου

6. Αναμόρφωση (5η) Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2021.
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

7. Έγκριση γενομένων δαπανών
Εισηγητής: Τμήμα Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου και Προμηθειών

8. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου Δικηγόρου «Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης Δικηγορική Εταιρεία» του Δήμου, για σύνταξη γνωμοδότησης αναφορικά με την δυνατότητα προσφυγής του Δήμου στο άρθρο 132 παρ.1 του Ν.4412/2016 ήτοι στη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης.
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

9. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Δ.Σ. του ΝΠΔΔ «Αριστόδικος» Δήμου Σαρωνικού.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

10. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σαρωνικού.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

11. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Δ.Σ. της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

12. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Δ.Σ. της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

13. Λήψη απόφασης περί ορισμού προέδρου και εκπροσώπου των παραγωγικών τάξεων για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

14. Έκτακτη επιχορήγηση ΝΠΔΔ Αριστόδικος Δήμου Σαρωνικού
Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Δήμου

15. Έκτακτη επιχορήγηση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαρωνικού.
Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας Δήμου

16. Γνωμοδότηση περί μεταβολών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-2023.
Εισηγητής: Πρόεδρος Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

17. Γνωμοδότηση περί μεταβολών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2022-2023.
Εισηγητής: Πρόεδρος Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

18. Ορισμός ενός (1) αιρετού και ενός (1) υπαλλήλου με τους αναπληρωτές τους για το Σχολικό Συμβούλιο του 2ο Δημοτικού Καλυβίων.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

19. Ορισμός ενός (1) αιρετού και ενός (1) υπαλλήλου με τους αναπληρωτές τους για το Σχολικό Συμβούλιο του 1ο Δημοτικού Αναβύσσου.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

20. Ορισμός ενός (1) αιρετού και ενός (1) υπαλλήλου με τους αναπληρωτές τους για το Σχολικό Συμβούλιο του 1ο Γυμνασίου Καλυβίων.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

21. Λήψη απόφασης διοργάνωσης εκδηλώσεων για τον εορτασμό των Χριστούγεννων , της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων καθώς και για τη βράβευση μαθητών για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

22. Ονοματοθεσία Οδών
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ.

23. Λήψη απόφαση επί της αρ. πρωτ. 18372/3-11-2021 αίτησης της Ν.Σ. Δικαιούχου Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) περί ένταξης στο Κοινωνικό Τιμολόγιο Ύδρευσης.
Εισηγητής: Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας

https://fb.watch/9E7Y7bwyw8/

Categories