ΔΤ Δήμου Κρωπίας: διοικητική προσφυγή του Δήμου Κρωπίας για την ακύρωση της Απόφασης για την επαναλειτουργία μονάδας ετοίμου σκυροδέματος στην περιοχή Κίτσι Κορωπίου.

Καταπέλτης η διοικητική προσφυγή του Δήμου Κρωπίας ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος για την ακύρωση της Απόφασης της Διεύθυνσης Χωροταξικής Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την επαναλειτουργία μονάδας ετοίμου σκυροδέματος εταιρίας στην περιοχή Κίτσι Κορωπίου.

Η προσφυγή μας με τεκμηριωμένο τρόπο :
• Αποκαλύπτει την ακριβή περιγραφή της εγκατάστασης με όλες τις περιοχές γειτνίασης της, με οικιστικές περιοχές εντός σχεδίου πόλεως και υπο πολεοδόμηση (Κίτσι, Μακιλιάρι, Αγία Μαρίνα ) με δασικές και κυρίως με τα δύο σχολικά συγκροτήματα, Αγίας Μαρίνας (Νηπιαγωγείο –Δημοτικό σχολείο) και Κιτσίου (2 Νηπιαγωγεία, Δημοτικό Σχολείο, Γυμνάσιο και Λύκειο) με συνολικό αριθμό μαθητών 1500! Αποκαλύπτει, την ακαταλληλότητα της οδού διέλευσης των οχημάτων και της εισόδου-εξόδου της μονάδας και την πολύ υψηλή επικινδυνότητα λόγω των δύο σχολικών συγκροτημάτων.
• Προβάλει το έννομο συμφέρον του Δήμου μας που εδράζεται στο Σύνταγμα, στους Νόμους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στη εκ αρμοδιότητας προστασία της δημόσιας υγείας και της ποιότητας της ζωής των κατοίκων μας από, εν δυνάμει, δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις( επιδείνωση του φυσικού, πολιτιστικού, οικιστικού περιβάλλοντος)

• Επικαλείται 5 λόγους ακύρωσης :
Πρώτος, διαπιστώνεται παράβαση της αρχής νομιμότητας αφού η δραστηριότητα της μονάδας δεν είναι επιτρεπτή από τις χρήσεις γης σύμφωνα με το Π.Δ ΖΟΕ Μεσογείων για λόγους υπερίσχυσης απόφασης του ΣτΕ του Ε΄τμήματος που δεν επιτρέπει τέτοιες χρήσεις! Επιπλέον, βάση της απόφασης του ΣτΕ δεν θεμελιώνεται νόμιμη λειτουργία της εγκατάστασης! Ως αναφορά την μη ύπαρξη («έλλειψη…»)διαμαρτυριών των κατοίκων (!) ο Δήμος είναι αυτονόητα σαρκαστικός αφού δεν μπορεί κάποιος εχέφρων άνθρωπος να διαμαρτυρηθεί για μια επιχείρηση που εδώ και 10 χρόνια δεν λειτουργούσε! Με βάση τα παραπάνω η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής εφάρμοσε διάταξη νόμου ανίσχυρη αφού αυτή ακυρώθηκε από το Συμβούλιο Επικρατείας.

Δεύτερος, η απόφαση δεν λαμβάνει υπόψη της ότι η μονάδα βρίσκεται σε απόσταση 434 μέτρων από τα όρια του οικισμού Μακιλιάρι, τα όρια του οποίου και οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης εντός αυτού καθορίζονται από την εγκεκριμένη από το ΣΥΠΟΘΑ πολεοδομική μελέτη!

Τρίτος, υπάρχουν ιδιοκτησιακά προβλήματα αλλά και ως προς το δασικό χαρακτήρα τμήματος εντός της έκτασης της εγκατάστασης. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε αυτή την έκταση ανήκουν, στο Ελληνικό Δημόσιο δηλ στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής 2.477 στρέμματα(!) και σε ιδιώτη 221 τ.μ.! Τα υπόλοιπα στρέμματα που απομένουν 9.000 περίπου δεν ανήκουν κατά κυριότητα στην εταιρία αλλά σε πρώην στέλεχος της.

Τέταρτος, εντός της εγκατάστασης υπάρχει κτιριακή εγκατάσταση «Συνεργείου Αυτοκινήτων» χωρίς αλλαγή της χρήσης του χώρου πριν την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

Πέμπτος, στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δεν γίνεται μνεία των δύο μεγάλων σχολικών συγκροτημάτων δηλαδή εγκαταστάσεις κοινωνικής υποδομής και κοινής ωφέλειας, ούτε ζητήθηκε η συγκατάθεση του Δήμου για την χρήση της οδού ως προς την είσοδο και την έξοδο των οχημάτων της μονάδας. Ο Δήμος στην προσφυγή του χαρακτηρίζει πλημμελές και ανεπαρκές το περιεχόμενο της ΜΠΕ καθώς δεν εξέτασε τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενώ αποσιωπούνται τα αποτελέσματα μετρήσεων σε περιοχές που αναμένεται να δεχθούν το κύριο βάρος των ρύπων (στερεών και αερίων) τα οποία είναι κυρίως τα δύο σχολικά συγκροτήματα!

Η νομική μας ενέργεια είναι ισχυρή, τεκμηριωμένη και βασίζεται στην ομόφωνη πολιτική βούληση όλων των δημοτικών συνδυασμών. Δεν θα επιτρέψουμε την επαναλειτουργία της επιχείρησης! Η δημοτική μας αρχή έχει ιστορικό νίκης και αποτροπής σε ενέργειες που προσπάθησαν να πλήξουν το δημοτικό και το δημόσιο συμφέρον και αυτό το γνωρίζει η εκάστοτε κρατική και κυβερνητική εξουσία (εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρισμού βιοκαύσιμα, Προεδρικό Διάταγμα Υμηττού, αποτροπή χρήσης των Λατομείων Κορωπίου για ΧΥΤΥ & ΜΕΑ, ΜΕΒΑ, ΧΥΤΕΑ). Oι πολίτες θα ενημερώνονται άμεσα για οποιαδήποτε εξέλιξη και τους καλούμε να μην λαμβάνουν υπόψη, πιθανές μη επίσημες ενημερώσεις, που διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα ή σκοπό έχουν να διασπείρουν φόβο και αναίτια ανησυχία. Αν χρειαστεί ξέρουμε καλά τον δρόμο του Αγώνα όπως και το δρόμο της διεκδίκησης των Δικαίων μας στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Δείτε την πρώτη σελίδα της προσφυγής. 

 

Categories