ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Καλυβίων

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΟΙΝΗΣ ΧΟΡΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΙΔΙΟΚΗΣΙΑΣ ΚΑΛΎΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΎ

Το Ελαιουργειο του Συνεταιρισμού μας, από την Δευτέρα 6/12/21 έως και την Πέμπτη 9/12/21 θα παραμείνει ανοιχτό, από η ώρα 2μμ έως 7μμ, κάθε ημέρα, όπως, και την Παρασκευή 10/12/21 έως και το Σάββατο 11/12/21 από η ώρα 10πμ έως 7μμ. Κατά τον χρόνο αυτόν το Ελαιουργειο θα παραλαμβάνει – Ελαιόκαρπο… – Την Κυριακή 12/12/21 το Ελαιουργειο θα είναι ανοιχτά από η ώρα 9πμ έως ότου ολοκληρωθεί, Η ΆΛΕΣΗ, τού Συγκεντρωμενου Ελαιόκαρπου.

Τηλέφωνα επικοινωνίας.
22990-48815 και 6983656396.

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και το πνεύμα συνεργασίας.

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ.

Categories