Δημοτικά τέλη. Αναλυτικά και ξεχωριστά video με τις τοποθετήσεις των αιρετών και η ψηφοφορία στο ΔΣ Σαρωνικού της 1ης Δεκ.

“Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών καθαριότητας και φωτισμού του δήμου Σαρωνικού για το έτος 2022”,  ήταν το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2021 που διήρκησε 6,5 ώρες ακριβώς.

Συναφή ήταν και τα επόμενα (θέματα 2,3,4) που αναφερόντουσαν στον συντελεστή φόρου επί ηλεκτροδοτούμενων χώρων, στον καθορισμό συντελεστή ΤΑΠ και καθορισμού αξίας των ακινήτων που βρίσκονται στις εκτός σχεδίου πόλεως καθώς και στην αναπροσαρμογή η μη, τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2022.

Το πρώτο όμως θέμα και το πιο σοβαρό το οποίο παρουσιάζουμε σε αυτή την δμοσίευση) ήταν αναμενόμενο πως θα γίνει αιτία μακράς συζήτησης και προβληματισμού με αρκετούς δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας και μειοψηφίας να καταθέτουν τη δική τους οπτική για την αναγκαιότητα ή όχι της εξωμοίωσης (και με ποιο τρόπο) η παγώματος των δημοτικών τελών.

Τελικά το δημοτικό συμβούλιο κατά πλειοψηφία αποφάσισε τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού του δήμου Σαρωνικού του έτους 2022 να παραμένουν ως έχουν σύμφωνα με την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. (Στον πίνακα που δημοσιεύεται στο site του δήμου Σαρωνικού, προφανώς εκ παραδρομής αναφέρεται το 2021 και όχι το 2022)

Παρά το γεγονός ότι ο paraktios.gr μετέδωσε ζωντανά τη συνεδρίαση, προς διευκόλυνση των συνδημοτών παραθέτουμε ξεχωριστά βίντεο με τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων και των επικεφαλής των παρατάξεων ώστε να υπάρχει πλήρης αποτύπωση όλων όσων υποστηρίχθηκαν από τους ομιλητές.
Παραθέτουμε επίσης τον πίνακα αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου που δημοσιεύεται στο site του δήμου Σαρωνικού καθώς και την εισήγηση της οικονομικής επιτροπής για αυτό το θέμα
Η Εισήγηση του Δημάρχου για τα Δημοτικά Τέλη και οι διαδικαστικές διαφωνίες

Διευκρινίσεις ΓΓ τπου Δήμου Σαρωνικού για το τι προβλέπεται στη διαδικασία υποβολής προτάσεων για τα Δημοτικά Τέλη

 

Διαμόρφωση προτάσεων και η ψηφοφορία

 

 

Προηγήθηκαν οι τοποθετήσεις των Συμβούλων ως ακολούθως

Τοποθέτηση Γ. Σωφρόνη

Τοποθέτηση Χρ. Τσιγαρίδα

Τοποθέτηση Τάνιας Γαλανοπούλου

Τοποθέτηση Ακριβής Καρούμπαλη

Τοποθέτηση Σάββα Ακούσογλού

Τοποθέτηση Ευαγ. Ζεκάκου

Τοποθέτηση Χρ.Γκίνη και απάντηση Γ Σωφρόνη

τοποθέτηση Δ. Παπαχρήστου

Τοποθέτηση Ν. Πουλόπουλου

τοποθέτηση Μ.Κόλλια

Τοποθέτηση Μιχάλη Κόλλια και Επανάληψη της πρότασης από Χρ Τσιγαρίδα

τοποθέτηση Δήμητρας Ράπτη

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θ1 368-21 ΨΦΟΓΩ1Ξ-ΑΔ8

Categories