Η Συνεδρίαση του ΔΣ Σαρωνικού της 15/12/21. Το live video

21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΙΟΥ 2021 – ώρα 17:30 μέσω τηλεδιάσκεψης. 


1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σαρωνικού έτους 2022.
Εισηγητής: Εκτελεστική Επιτροπή

2. Παρουσίαση και έγκριση έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου 2021 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού έτους 2021
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή

3. Ορισμός εκπροσώπων ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού στη γνωμοδοτική επιτροπή εξέτασης αιτημάτων μεταφοράς μαθητών/τριών δημόσιων σχολείων της Περιφ. Ενότητας Ανατολικής Αττικής.
Εισηγητής: Αρ. πρωτ.1016320/29-11-2021 έγγραφο του Τμήματος Εκπαιδευτικών θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής

4. Ορισμός εκπροσώπων ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού στην γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης – απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων για περιοχή αρμοδιότητας ΚΛ Λαυρίου /Α΄Λ/ΤΠ . Φώκαιας.
Εισηγητής: Αρ. πρωτ. 2131.14/3734/1-12-2021 του Κεντρικού Λιμεναρχείου Λαυρίου.

Categories