Το νέο ΔΣ του ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ με Πρόεδρο την Δ.Ράπτη και Αντιπρόεδρο τον Β. Ζεκάκο -video

Ο «Αριστόδικος Δήμου Σαρωνικού» είναι η σημερινή ονομασία  του «ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» το οποίο κατά την συγχώνευση των Δήμων και Κοινοτήτων που έγινε το 2011, περιελάμβανε τους εξής φορείς:

«ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ-ΘΟΡΙΚΟΥ»,
«ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΛΥΒΙΩΝ-ΘΟΡΙΚΟΥ»,
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ»,
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ»,
«ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΣΗΣ»,
«ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ»,
«ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ»,
«ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ»,
«Α΄ ΚΑΠΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ»,
«Β΄ ΚΑΠΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ»,
«Γ΄ ΚΑΠΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ»,
«ΚΑΠΗ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ»,
«ΚΑΠΗ Π. ΦΩΚΑΙΑΣ»
«ΚΑΠΗ ΣΑΡΩΝΙΔΑΣ»
«ΚΑΠΗ ΚΟΥΒΑΡΑ»

Το ΔΣ είναι 15 μελές και απαρτίζεται από:
– Επτά (7) Δημοτικούς Συμβούλους,
– Επτά (7) μέλη δημότες ή κατοίκους οι οποίοι κατέχουν ανάλογη επαγγελματική εμπειρία και τις
απαραίτητες γνώσεις που συνάδουν με το σκοπό του Ν.Π.Δ.Δ.
– ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων εφόσον το ΝΠΔΔ απασχολεί περισσότερους από δέκα (10)
εργαζομένους. Σε περίπτωση που οι εργαζόμενοι είναι λιγότεροι των δέκα (10) αυξάνεται κατά έναν
(1) ο αριθμός των δημοτών.

Η θητεία των μελών του ΔΣ είναι διετής και συνεπώς το ΔΣ της 1ης /12/21 αποφάσισε:

Α. Τον ορισμό των παρακάτω μελών του Δ.Σ. μέχρι την 31/12/23
1. Ράπτη Δήμητρα Δημοτική Σύμβουλο, με αναπληρωματικό μέλος τον Καραγιάννη Αθανάσιο,
2. Ζεκάκο Ευάγγελος Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωματικό μέλος το Γκίνη Χρήστο,
3. Γκίκας Κων/νο Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωματικό μέλος το Μπούτση Βασίλειο
4. Γαλάνη Χαράλαμπο Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωματικό μέλος τη Γκίνη Μαρία
5. Πατσιαούρα Ηλία Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωματικό μέλος το Παπαχρήστου Δημήτριο
6. Κόλλια Μαρία, Δημοτική Σύμβουλο, με αναπληρωματικό μέλος το Χαρίτο Εμμανουήλ,
7. Λιοδακάκη Δημήτριο Δημοτικό Σύμβουλο, με αναπληρωματικό μέλος την Παπασταμέλου – Γκούμα
Αικατερίνη
8. Kαρελιώτη Σταματίνα δημότη, με αναπληρωματικό μέλος τη Δεδεγκίκα Ελεονώρα,
9. Καγιάννη Μαρία δημότη, με αναπληρωματικό μέλος τη Γάκη Άννα
10. Κοτσώνη Γεώργιο δημότης, με αναπληρωματικό μέλος τον Κανελόπουλο Στυλιανό
11. Τοπάλογλου Σολομώντα δημότη, με αναπληρωματικό μέλος τη Χατζή Σωτηρία
12. Γριζιώτη Αλέξανδρο Δημότη, με αναπληρωματικό μέλος την Αυγέρου Μαρίνα
13. Παπαχαραλάμπους Γεώργιο Δημότη, με αναπληρωματικό μέλος τη Λοπατατζίδου Αικατερίνη
14. Παναγιωτόπουλο Κων/νο Δημότη, με αναπληρωματικό μέλος το Φόνσο Αντώνιο
15. Μιχάλη Ελένη εκπρόσωπο των εργαζομένων με αναπληρωματικό μέλος τον Κοντογιάννη Ιωάννη

Β. Εκλέγει, με βάση την υπόδειξη του Δημάρχου, ως Πρόεδρο του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. την ΡΑΠΤΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ. (Σημειώνεται ότι η Δήμητρα Ράπτη προσωρινά κατείχε το αξίωμα της Προέδρου, αντικαθιστώντας τον παραιτηθέντα Πρόεδρο Νίκο Πουλόπουλο)
Γ. Εκλέγει ως Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. τον κ. ΖΕΚΑΚΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ.

Δ. Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει
ο αντιπρόεδρος.
Ε. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου λήγει την 31/12/2023

Δείτε το Σχετικό video

Categories