Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων Κέντρων Κοινότητας για καθυστερήσεις πληρωμών, συχνά διάρκειας αρκετών μηνών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 17/12/21

Το ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Κ. έλαβε γνώση για καθυστερήσεις πληρωμών, συχνά διάρκειας αρκετών μηνών, Συναδέλφων, που είτε προσελήφθησαν πρόσφατα σε Κέντρα Κοινότητας είτε ανανεώθηκε η σύμβασή τους. Τις περισσότερες φορές η αιτιολόγηση είναι, ότι θα πρέπει ο Δήμος να αναμένει την έκδοση του ΦΕΚ πρόσληψης ή ανανέωσης της σύμβασης για να καταβάλει τους μισθούς στους Εργαζομένους των Κέντρων Κοινότητας και των Παρακολουθημάτων τους.

Άλλες πάλι φορές -με πρόσφατα περιστατικά δομών, όπου οι Εργαζόμενοι κινδύνευσαν ή και δεν πληρώθηκαν ενόψει εορτών- διαπιστώνεται πρόβλημα με την εκταμίευση του ποσού από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας, σε συνδυασμό με την κωλυσιεργία ή την αμέλεια από μέρους του Δήμου να τακτοποιήσει έγκαιρα τις πληρωμές των Εργαζομένων.
Όποια και να είναι η αιτιολογία, παραμένει το γεγονός ότι Εργαζόμενοι στα Κέντρα Κοινότητας και στα Παρακολουθήματά τους παραμένουν χωρίς μηνιαίο μισθό. Αυτό από μόνο του είναι απαράδεκτο και οι ιθύνοντες φέρουν ακεραία την ευθύνη!

Υπενθυμίζουμε στην εργοδοσία, δηλ. τους ΟΤΑ α’ βαθμού, με τους οποίους συνάπτονται οι συμβάσεις εργασίας των Συναδέλφων μας, ότι:
Στα πλαίσια των διατάξεων του αστικού κώδικα, και συγκεκριμένα του αρ.648 ΑΚ, ορίζεται ότι με τη σύμβαση εργασίας ο εργαζόμενος έχει υποχρέωση να παρέχει, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, την εργασία του στον εργοδότη και αυτός να καταβάλλει το συμφωνημένο μισθό. Η υποχρέωση καταβολής του μισθού αποτελεί την κύρια υποχρέωση του εργοδότη, που απορρέει από τη σύμβαση εργασίας και επομένως βρίσκεται σε μια ανταλλακτική σχέση προς την κύρια συμβατική υποχρέωση του εργαζομένου, την υποχρέωση παροχής της συμφωνημένης εργασίας. Επιπλέον το άρθρο 653 ΑΚ ορίζει ότι ο εργοδότης έχει υποχρέωση να καταβάλει το συμφωνημένο ή το συνηθισμένο μισθό.

Οι παραπάνω αποτελούν διατάξεις αναγκαστικού δικαίου και ο εργοδότης υποχρεούται στην καταβολή του μισθού βάση της σύμβασης εργασίας με τον εργαζόμενο.
Επικουρικά με τα παραπάνω, έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Αποκέντρωσης & Τοπ. Αυτοδιοίκησης – Δ/νση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου, με ημερ. 10/12/2017 αρ. πρωτ.18472 και θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά με την ισχύ της ΠΝΠ (ΦΕΚ 102 Α/26-8-15)», τονίζει ότι οι ΟΤΑ δεν χρειάζεται να αναμένουν τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης πρόσληψης ή ανανέωσης των συμβάσεων ΙΔΟΧ αλλά ισχύουν αυτές οι πράξεις από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης!
Πέραν όμως των παραπάνω διατάξεων του Αστικού Κώδικα, που δεν επιδέχονται αίρεσης, γνωρίζετε πολύ καλά ότι ο μισθός αποτελεί για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού το βασικό μέσο βιοπορισμού και αξιοπρεπούς διαβίωσης του ίδιου του Εργαζομένου και της οικογένειάς του. Μάλιστα σε περιόδους οικονομικής κρίσης, όπως η σημερινή, προκύπτει εντονότερη η ανάγκη για οικονομική ασφάλεια των Εργαζομένων, μέσω της διασφάλισης από την πλευρά του εργοδότη της καταβολής του μισθού.

Στα πλαίσια λοιπόν της αυτονόητης χρηστής διοίκησης που αναμένεται να υφίσταται από πλευράς του εργοδότη στην κατεύθυνση της διευκόλυνσης, πέραν της τυπικής υποχρέωσης, του οικογενειακού προγραμματισμού και της ανάγκης κάλυψης βασικών δαπανών διαβίωσης, σας καλούμε να προβείτε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε είτε σε επίπεδο Δήμων είτε σε επίπεδο Περιφέρειας να καλυφθούν οι μισθοδοσίες των Εργαζομένων στα Κέντρα Κοινότητας και στα Παραρτήματά τους!
Το Σωματείο σε κάθε περίπτωση θα υπερασπιστεί με κάθε μέσο το δίκαιο αίτημα των Συναδέλφων και θα σταθεί αρωγός στη διεκδίκηση της εργασιακής ασφάλειας και ειρήνης στην εργασία τους!
Ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκριση σας!

Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων Κέντρων Κοινότητας
και των Παρακολουθημάτων τους “ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Κ.”
3ης Σεπτεμβρίου 48Β (Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας- Ε.Κ.Α.)
10433 Αθήνα

 

Categories