Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής ,την Τετάρτη 22 Δεκεμβρίου 2021

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, Χρ. Θεοδωρόπουλου, πρόκειται να συνεδριάσει την Τετάρτη, 22-12-2021 και ώρα 15:30. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσίας e: Presence.gov.gr.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022.
(Συνεισηγητές ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππαςκαι η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ε. Κοσμίδη)
2. Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών – Παροχής Υπηρεσιών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)
3. ΈγκρισηΠροϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022 και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2022.
(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ν. Πέππας)

 

Categories