Ομόφωνα και σε κλίμα συναίνεσης η ψήφιση του Προυπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού για το έτος 2022. Λευκό η Λαϊκή Συσπείρωση

Ομόφωνα και σε κλίμα συναίνεσης η ψήφιση του Προυπολογισμού του Δήμου Σαρωνικού για το έτος 2022 στην Ειδική Συνεδρίαση, της Τετάρτης  22/12, του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού. Ομόφωνη απόφαση – αποδοχή και από τις παρατάξεις Σωφρόνη και Τσιγαρίδα (λευκό μόνο στη Χρηματοδότηση της Κοινοφελούς Επιχείρησης από την παράταξη ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ ΝΕΑ ΠΝΟΗ), Λευκό η Λαϊκή Συσπείρωση όμως η απόφαση θεωρείται ομόφωνη επί των θετικών καταμετρημένων ψήφων καθώς ο νόμος δεν δέχεται την λευκή ψήφο .

Δείτε το video από την συζήτηση του 1ου θέματος καθώς το 2ο θέμα αναβλήθηκε για τις 31/12 διότι δεν έχει παραληφθεί ακόμα από το Παρατηρητήριο η έγκριση του Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ ΑΡΙΣΤΟΔΙΚΟΣ

1. Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Σαρωνικού έτους 2022.
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή-Οικονομική Υπηρεσία-Γενικός Γραμματέας

2. Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Σαρωνικού συμπεριλαμβανομένου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Αριστόδικος» και του ΝΠΙΔ ΚΕΔΣΑ έτους 2022.
Εισηγητής: Οικονομική Επιτροπή-Οικονομική Υπηρεσία-Γενικός Γραμματέας. (ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ)

Categories