Νέα δεδομένα στους Κανονισμούς καθαριότητας των Δήμων με πρόσφατη Υπουργική Απόφαση (15.12.21)

Νέα δεδομένα στους κανονισμούς καθαριότητας των δήμων επιβάλλει η προχθεσινή (15 Δεκεμβρίου 21 ) κοινή Υπουργική Απόφαση Υπουργών Περιβάλλοντος και Εσωτερικών σχετικά με τη δομή και το ελάχιστο περιεχόμενο των κανονισμών Καθαριότητας που επηρρεάζει και τον Δήμο Σαρωνικού.

Ο Κανονισμός καθαριότητας πού δημοσιεύεται σε αυτή την απόφαση, έχει σκοπό οι δήμοι της χώρας να συντάξουν τους κανονισμούς τους με βάση ένα ενιαίο πρότυπο που θα είναι πλήρες όσον αφορά στις αμοιβαίες υποχρεώσεις του δήμου και των πολιτών, θα περιλαμβάνει τις προβλέψεις το νόμο 4819/21 περί αποβλήτων και του νόμου 4685/20, θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του νέου Εθνικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων και του Εθνικού προγράμματος πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων.
Στον κανονισμό καθαριότητας που δημοσιεύεται, καθορίζεται η δομή και το ελάχιστο περιεχόμενο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 65 του νόμου 4819/21 ενώ για την κατάρτιση του ελήφθη υπόψη το σχέδιο κανονισμού καθαριότητας που εκπονήθηκε από την ΕΕΤΑΑ.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως άμεσα θα πρέπει να εκπονηθεί νέος κανονισμός καθαριότητας για το δήμο Σαρωνικού και φυσικά στη συνέχεια να επικαιροποιηθεί και πάλι το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων καθώς η απόφαση θα έχει άμεση ισχύ από την αρχή του νέου χρόνου!!

Categories