Συνάντηση του ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Κ. με εκπροσώπους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (ΚΚΕ) στα γραφεία του κόμματος στη Βουλή

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Συνάντηση του ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Κ. με εκπροσώπους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας (ΚΚΕ) στα
γραφεία του κόμματος στη Βουλή σχετικά με το αίτημα της μετατροπής των συμβάσεων εργασίας
σε αορίστου χρόνου, της ένταξης των Κέντρων Κοινότητας στα οργανογράμματα των Δήμων και τα
ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι Εργαζόμενοι στα Κέντρα Κοινότητας.
Το Δ.Σ. του ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Κ. μετά από την κοινοποίηση του Γνωμοδοτικού Υπομνήματος σε όλες τις πολιτικές
δυνάμεις του Κοινοβουλίου, πραγματοποίησε συνάντηση την Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 με τον βουλευτή
και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ κ.Κατσώτη Χρήστο, τον κ.Κωνσταντά Σπύρο, Πρόεδρο του
Συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής και τον κ.Γιώργο Κρητικό, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ.
Η συζήτηση υπήρξε εξόχως εποικοδομητική. Οι εκπρόσωποι του ΚΚΕ ενημερώθηκαν διεξοδικά για τις
βασικές διεκδικήσεις από πλευράς Σωματείου και Εργαζομένων, όπως και για τα σημαντικά προβλήματα
που αντιμετωπίζουν οι Συνάδελφοί μας στην εργασία τους.
Όσον αφορά το κομμάτι των διεκδικήσεων, αναλύθηκε το κύριο αίτημα της μετατροπής των συμβάσεων
εργασίας σε αορίστου χρόνου και της ένταξης των δομών στα οργανογράμματα των ΟΤΑ α’ βαθμού ως
οργανικές μονάδες.
Επίσης, επισημάνθηκε η αναγκαιότητα να υπάρξουν επιπλέον προσλήψεις διοικητικού προσωπικού στα
Κέντρα Κοινότητας και στα Παραρτήματά τους, ώστε οι κλάδοι των επιστημονικών ειδικοτήτων που
απαρτίζουν τις δομές, να ασκούν με αποτελεσματικότερο τρόπο την εργασία τους, παρέχοντας στην
τοπική κοινότητα εξειδικευμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας, ψυχοκοινωνικής ενσωμάτωσης και
κοινωνικής ένταξης.
Όσον αφορά τα προβλήματα των Εργαζομένων στα Κέντρα Κοινότητας και στα Παρακολουθήματά τους
(Παραρτήματα Ρομά, Κέντρα Ένταξης Μεταναστών) ενδεικτικά, αναφέρθηκαν τα ζητήματα των
καθυστερήσεων στη μισθοδοσία, η ανάληψη αλλότριων καθηκόντων από τους Συναδέλφους μας στους
Δήμους και η έλλειψη ενός κεντρικού συντονιστικού οργάνου από πλευράς των αρμόδιων φορέων για τη
λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
2
Τα στελέχη του ΚΚΕ μας διαβεβαίωσαν ότι στηρίζουν τα αιτήματα του Σωματείου. Θεωρούν ότι αποτελεί
μονόδρομο η οργανική ένταξη των Κέντρων Κοινότητας στους ΟΤΑ α’ βαθμού και ότι είναι επιβεβλημένη η
μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου με πόρους από την κρατική χρηματοδότηση.
Τέλος τόνισαν ότι το επόμενο διάστημα θα προβούν σε έμπρακτες ενέργειες για τη στήριξη των δίκαιων
αιτημάτων του Σωματείου και των Εργαζομένων στα Κέντρα Κοινότητας και στα Παρακολουθήματά τους.
Από την πλευρά μας τονίσαμε, ότι οι Εργαζόμενοι των Κέντρων Κοινότητας έχουν αποδείξει ότι επιτελούν
έργο δημοσίου συμφέροντος και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των Κοινωνικών Υπηρεσιών των
Δήμων.
Συνεχίζουμε τον αγώνα για την προάσπιση των δίκαιων αιτημάτων των Εργαζομένων στα Κέντρα
Κοινότητας και τα Παρακολουθήματά τους!
Το Δ.Σ.

Categories