Οι υποχρεώσεις του Δήμου και των Δημοτών σύμφωνα με το νέο πρότυπο Κανονισμού Καθαριότητας.

Σε πρόσφατη δημοσίευση μας (21/12/21) σας παρουσιάσαμε τον νέο πρότυπο κανονισμό καθαριότητας των δήμων με τις ελάχιστες απαιτήσεις που επιβάλλονται από την νέα κοινή υπουργική απόφαση που εκδόθηκε μόλις πριν λίγα εικοσιτετράωρα.
Από αυτό τον κανονισμό των 60 σελίδων ο οποίος και πάλι επισυνάπτεται στο τέλος του κειμένου, ξεχωρίσαμε τις υποχρεώσεις τόσο του δήμου όσο και των πολιτών καθώς αυτές  θα τίθενται σταδιακά σε ισχύ.
Υπενθυμίζουμε ότι έχει τεθεί προς διαβούλευση από την Περιφέρεια Αττικής, το νέο ΠΕΣΔΑ (Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων) και στις 19/12/21 ανακοινώθηκε  από τον κο Πατούλη η υπογραφή των συμβάσεων για την προμήθεια εξοπλισμού Ανακύκλωσης που θα διατεθεί δωρεάν στους  Δήμους. (κεντρική ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης προγραμμάτων ανακύκλωσης, συστήματα υπόγειας αποθήκευσης με σύστημα ανύψωσης για τη δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης, πολυκέντρα ανακύκλωσης με ενσωματωμένη κονσόλα αναγνώρισης ζύγισης και καταγραφής, αυτόματοι μηχανικοί κομποστοποιητές, κάδοι για την επέκταση του προγράμματος διαλογής στην πηγή του εντύπου χαρτιού, οικίσκοι διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών και βιοαποβλήτων, έξυπνες νησίδες διακριτής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, κιόσκια ανακύκλωσης και λοιπά).
Με αυτόν τον εξοπλισμό, με τά 100 νέα απορριμματοφόρα βιοαποβλήτων, με τα πάρκα κυκλικής οικονομίας που προωθεί η περιφέρεια, με τις νέες μονάδες διαχείρισης βιοαποβλήτων, ως το τέλος του 2022 η Περιφέρεια φιλοδοξεί να υπάρχει πλήρες δίκτυο διακριτής συλλογής βιοαποβλήτων και η ανακύκλωση να φτάσει το  55% έως το 2025.
Φυσικά, ήδη έχει ξεκινήσει η κουβέντα για το εάν  γενικότερα οι δήμοι έχουν ή θα έχουν τις υποδομές για την υλοποίηση αυτών των σχεδίων και κυρίως αν όλα αυτά συνοδευτούν με τους αντίστοιχους  πόρους  σε ανθρώπινο δυναμικό….

Ωστόσο δείτε τις υποχρεώσεις των Δήμων και των Πολιτών που απορρέουν από την εφαρμογή της νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης. Σας προτρέπουμε επίσης να διαβάσετε ολόκληρο τον κανονισμό όπως είναι δημοσιευμένος στο σχετικό ΦΕΚ, στο τέλος τησ δημοσίευσης.

ΑΡΘΡΟ 7 – ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
Οι Υποχρεώσεις του δήμου προκύπτουν από το άρθρο 228 του νόμου 4555/2018, τις διατάξεις του νόμου 4819/21, το ΕΣΔΑ και το εθνικό πρόγραμμα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων

1. Πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων με εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης σχετικά με την πρόληψη σε τοπικό επίπεδο, εκπαίδευσης σε σχολικά ιδρύματα με έμφαση στην πρόληψη και τα ρεύματα προτεραιότητας του Εθνικού προγράμματος πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων – δράσεις για τη μείωση σπατάλης τροφίμων κέντρο χαρτιού – ψηφιοποίηση υπηρεσιών με παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών- εφαρμογή του συστήματος “Πληρώνω όσο πετάω”

2. Δημιουργία κέντρων δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης υλικών (ΚΔΕΥ) έως το τέλος του 2023, πρόκειται ουσιαστικά για οργανωμένους χώρους στους οποίους οι πολίτες μπορούν να αποθέτουν μεταχειρισμένα αντικείμενα Κάθε είδους τα προϊόντα αυτά ταξινομούνται και επιδιορθώνονται προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν

3. Μείωση των επιπτώσεων από τα πλαστικά μιας χρήσης, προμήθεια σακουλών με ανακυκλωμένο περιεχόμενο. Μεταξύ άλλων ο δήμος απαγορεύεται να προμηθεύεται με οποιονδήποτε τρόπο πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης όπως πλαστικά μαχαιροπίρουνα, πλαστικά πιάτα, περιέκτες τροφίμων, ποτών κλπ. Επιπλέον υποχρεούται να περιλαμβάνει στις συμβάσεις στους μισθωτές κυλικείων όρο περί απαγόρευσης της χρήσης και διάθεσης πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης

4. Εφαρμογή του συστήματος “Πληρώνω όσο πετάω” και υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται σε λειτουργία μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων για τα βιολογικά απόβλητα που παράγονται από μονάδες επεξεργασίας και μεταποίησης τροφίμων, λαχαναγορές, σουπερμάρκετ και ξενοδοχεία άνω των 100 κλινών.

5. Ο δήμος από 1/1/22 οργανώνει τη χωριστή συλλογή χαρτιού με σκοπό την ανακύκλωση εντός των κτιρίων στα οποία στεγάζεται ή άλλων χώρων και εγκαταστάσεων που φέρει την ευθύνη λειτουργίας . Το χαρτί που συλλέγεται παραδίδεται σε αδειοδοτημένους συλλέκτες.

6. Χωριστή συλλογή αποβλήτων συσκευασίας σε δημοτικές εγκαταστάσεις συνάθροισης κοινού. Ο  δήμος οργανώνει τη χωριστή συλλογή των αποβλήτων συσκευασίας σε διακριτά ρεύματα σε δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, παιδικές χαρές, βρεφονηπιακούς σταθμούς και άλλες δημοτικές εγκαταστάσεις συνάθροισης κοινού και εξασφαλίζει διαθέσιμο δίκτυο χωριστής συλλογής των επιμέρους ρευμάτων αποβλήτων συσκευασίας. Αυτές οι απαιτήσεις πρέπει να εφαρμοστούν το αργότερο έως 5/1/22

7. Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων έως τις 31 Δεκεμβρίου 22. Ο δήμος οργανώνει και λειτουργεί τη χωριστή συλλογή και μεταφορά των βιολογικών αποβλήτων προκειμένου αυτά να υποβάλλονται σε ανακύκλωση συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης και της χώνεψης. Είναι επίσης αρμόδιος να διαθέτει κάδους οι περιέκτες σε κάθε δημόσια μονάδα πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σκοπό τη συλλογή των αποβλήτων τροφίμων. Ο δήμος επιπλέον δύναται να προμηθεύει τους πολίτες με ειδικές βιοδιασπώμενες σακούλες και γενικότερα να καθορίζει τα μέσα τοποθέτησης των υπολειμμάτων τροφών προκειμένου να αποδοθούν τελικά στους κάδους για τους οποίους προορίζονται (καφέ κάδοι)

8. Οικιακή κομποστοποίηση. Ο δήμος μπορεί να υλοποιεί προγράμματα οικιακής κομποστοποίησης με την παροχή ειδικών κάδων σε νοικοκυριά σε επιλεγμένες περιοχές

9. Συλλογή και μεταφορά των υπολειπόμενων αστικών αποβλήτων. Ο δήμος έχει την υποχρέωση συλλογής και μεταφοράς των υπολειπόμενων αστικών αποβλήτων ύστερα από διαλογή στην πηγή με κατάλληλες υποδομές τηρώντας την ιεράρχηση των αποβλήτων και με την επιφύλαξη των προβλέψεων του οικείου ΠΕΣΔΑ

10. Καθιέρωση χωριστής συλλογής επικίνδυνων αποβλήτων από νοικοκυριά. Από 1/1/24 η χωριστή συλλογή για τα επικίνδυνα απόβλητα που παράγονται από τα νοικοκυριά όπως επικίνδυνα απόβλητα από χρώματα οργανικού διαλύτη βερνίκια και λοιπά θα γίνεται με μέριμνα του δήμου σε κατάλληλα αδειοδοτημένο χώρο και εφόσον ο δήμος δεν διαθέτει, ο χώρος υποδεικνύεται από τον οικείο Φορέα Διαχείρισης.
11 καθιέρωση χωρiστής συλλογής κλωστουφαντουργικών προϊόντων από 1/1/24
12. Χωριστή συλλογή ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης
13. Χωριστή συλλογή φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών
14. Παρεχόμενος εξοπλισμός από τον Δήμο
15. Συλλογή και μεταφορά αποβλήτων πραγματοποιείται με ειδικά μέσα του δήμου σε κατάλληλα αδειοδοτημένους χώρους επεξεργασίας

16. Δημιουργία πράσινων σημείων. Ο δήμος μόνος ή από κοινού με άλλους δήμους οργανώνουν πράσινα σημεία με σκοπό την προώθηση της ιεράρχησης στη διαχείριση των αποβλήτων και ιδίως της επαναχρησιμοποίησης της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή

17. Υπόλειμμα ΚΔΑΥ. Η Διαχείριση του υπολείμματος που προκύπτει από το κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ) βαρύνει τον Δήμο

18. Καταβολή τέλους ταφής. Από 1/1/22 επιβάλλεται τέλος ταφής για τις ποσότητες των ανεπεξέργαστων αστικών αποβλήτων καθώς και τις ποσότητες υπολειμμάτων που προκύπτουν από τα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών, τις μονάδες επεξεργασίας βιολογικών αποβλήτων κλπ με την εξής κλιμάκωση: 20 ευρώ ανά τόνο για το 2022 – 25 ευρώ για το 2023 – 30 ευρώ για το 2024 – 35 ευρώ για το 2025 – 45 ευρώ για το 2026 – και σε 55 ευρώ για το 2027 και ύστερα.

19. Ογκώδη αστικά απόβλητα
Η συλλογή μεταφορά και διαχείριση των ογκωδών (παλαιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, στρώματα και λοιπά, πραγματοποιείται μετά από επικοινωνία του ενδιαφερόμενου με την υπηρεσία καθαριότητας του δήμου ή με βάση άλλο πρόγραμμα που έχει καταρτίσει ο δήμος. Τα ογκώδη μπορούν να οδηγούνται αρχικά στο πράσινο σημείο εφόσον υφίσταται προκειμένου στη συνέχεια να οδηγηθούν για επεξεργασία και στο κέντρο δημιουργικής επαναχρησιμοποίησης (ΚΔΕΥ) με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρείται η ιεράρχηση των αποβλήτων

20. Διαχείριση εγκαταλειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΚΤΖ). Ο Δήμος τηρεί την προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία η οποία ξεκινά με τον εντοπισμό και τη σήμανση και εφόσον ο ιδιοκτήτης δεν εντοπιστεί, τότε το προβλεπόμενο πιστοποιητικό καταστροφής παραδίδεται στο Δήμο.

21. Διαχείριση εγκαταλελειμμένων μηχανοκίνητων δικύκλων. Ο δήμος τα απομακρύνει και τα παραδίδει  σε εγκαταστάσεις που έχουν την κατάλληλη αδειοδότηση με σκοπό την απορρύπανση και περαιτέρω την ανακύκλωση των υλικών

22. Καταχώρηση στοιχείων. Αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα η εφαρμογή από το δήμο ενός αποτελεσματικού συστήματος παρακολούθησης για την ορθή καταγραφή των συλλεγομένων ποσοτήτων και των πηγών παραγωγής αποβλήτων. Ο Δήμος εισάγει στο ηλεκτρονικό μητρώο αποβλήτων (ΗΜΑ), στοιχεία αναφορικά με τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων. Επιπλέον εισάγει σε τυποποιημένη ηλεκτρονική φόρμα της οποίας διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα με το ΗΜΑ, το Τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων

23. Οδοκαθαρισμός – καθαριότητα εξωτερικών κοινόχρηστων χώρων. Ο δήμος έχει την αρμοδιότητα του οδοκαθαρισμού και της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων, των εργασιών περισυλλογής και απομάκρυνσης μικροαπορριμμάτων από τα μέσα προσωρινής εναπόθεσης ή τον μικρό απορριμάτων που βρίσκονται σε πλατείες .άλση και κοινόχρηστους χώρους

24. Καθαριότητα ιδιωτικών οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων. Λαμβάνεται μέριμνα από τον Δήμο σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού από τους ιδιοκτήτες νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρα από τα όριά τους καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τις υπηρεσίες του σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων.

25. Έκτακτα μέτρα – μέτρα ασφαλείας. Ο δήμος λαμβάνει έκτακτα μέτρα για την καθαριότητα όταν αυτό απαιτείται λόγω καιρικών συνθηκών και λοιπά.

26. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση πολιτών και Επιχειρήσεων. Αποτελεί υποχρέωση του δήμου ειδικότερα και αναφορικά με προγράμματα πρόληψης, οφείλει να ενημερώσει για υλοποιούμενες νέες δράσεις όπως δωρεά τροφίμων, φαρμάκων, ρούχων και λοιπά για τη λειτουργία ΚΔΕΥ και τα είδη χρησιμοποιημένων αντικειμένων που παραλαμβάνει, τη λειτουργία πράσινου σημείου στο οποίο πραγματοποιούνται και δράσεις επαναχρησιμοποίησης ,τη μείωση των πλαστικών μιας χρήσης κλπ. Αναφορικά με τη διαλογή στην πηγή. οφείλει να ενημερώνει για τη διαδικασία διαλογής, υλικά προς ανακύκλωση, τρόπος διαλογής ,συχνότητα κ.λ.π. Επιπλέον παρέχει την ενημέρωση στους πολίτες και τις επιχειρήσεις για τα προγράμματα και τα δρομολόγια των οχημάτων αποκομιδής, μεριμνά για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών και την ενημέρωσή τους, για την προώθηση των προγραμμάτων ανακύκλωσης κλπ. Ο δήμος προβαίνει σε δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών και με κάθε πρόσφορο μέσο ενθαρρύνει και δύναται να συμμετέχει σε πρωτοβουλίες σύνδεσης της ανακύκλωσης με δραστηριότητες ιδίως αθλητικές Πολιτιστικές και εκπαιδευτικές, όπως το οικολογικό εισιτήριο, κα

27. Στην αρμοδιότητα του δήμου ανήκει ο καθαρισμός συντήρηση και λειτουργία των φρεατίων υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων υδάτων και των συνδετήρων αγωγών με τους αποδέκτες συμπεριλαμβανομένων της συντήρησης των καλυμμάτων των φρεατίων επίσκεψης των δικτύων ομβρίων σύμφωνα με το άρθρο 8 το νόμο 3481/206

ΑΡΘΡΟ 7. Ενέργειες που δεν αποτελούν υποχρέωση η αρμοδιότητα του δήμου

Ο δήμος δεν υποχρεούται στη συλλογή και μεταφορά αποβλήτων που χαρακτηρίζονται επικίνδυνα με εξαίρεση τα επικίνδυνα απόβλητα των νοικοκυριών ή διέπονται από ειδικές διατάξεις

Δεν υποχρεούται στη συλλογή και μεταφορά μη επικινδύνων ειδικών αποβλήτων προερχόμενων από την παραγωγική διαδικασία και λειτουργία συνεργείων βιοτεχνιών βιομηχανιών

Δεν υποχρεούται στην αποκομιδή αποβλήτων τα οποία λόγω της σύνθεσης του είδους η της ποιότητας ή επειδή παράγονται σε χώρους απομακρυσμένους και  δεν καθιστούν με τις υπάρχουσες δυνατότητες εφικτή την πραγματοποίηση εργασιών συλλογής και μεταφοράς. Στις περιπτώσεις αυτές η συλλογή και μεταφορά γίνεται με ευθύνη και δαπάνες του κυρίου νομέα ή κατόχου του χώρου από πού προέρχονται τα απόβλητα με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις

Δεν υποχρεούται στον καθαρισμό αλσών και προαυλίων που ανήκουν σε ιδιωτικούς ή άλλους δημόσιους φορείς Εκτός αν έχει αναλάβει με προγραμματική σύμβαση την υλοποίηση των εργασιών αυτών.

Δεν υποχρεούται στη συλλογή και μεταφορά αποβλήτων που παράγουν ιδιωτική φορείς  οι οποίοι πραγματοποιούν εκδηλώσεις  η μισθώνουν χώρους από φορείς οι οποίοι απαλλάσσονται της καταβολής ανταποδοτικών τελών, Ο δήμος μπορεί εφόσον διαπιστωθεί ότι οι φορείς αυτοί παρέχουν προς χρήση τα ακινητά τους σε ιδιώτες μη υπόχρεους καταβολής τελών  να βεβαιώνει τα ανταποδοτικά τέλη στους ενοικιαστές οι χρήστες του χώρου.

Δεν υποχρεούται στη συλλογή και μεταφορά αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων που προκύπτουν από οικοδομικές εργασίες ιδιωτικών η Δημοσίων φορέων την ευθύνη για τη διαχείριση των οποίων έχει ο ανάδοχος του δημοσίου ή ιδιωτικού έργου ή ο κύριος αυτού εφόσον δεν έχει αναθέσει το έργο σε ανάδοχο. Επίσης δεν εντάσσονται στις αρμοδιότητες του δήμου απόβλητα προερχόμενα από εξαγωγή, επεξεργασία και αποθήκευση μεταλλικών πόρων, γεωργικά, κτηνοτροφικά απόβλητα, απόβλητα εκμετάλλευσης λατομείων κλπ


ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ- Αρθρο 8 – υποχρεώσεις για τα μη ογκώδη αστικά απόβλητα
1. Υποχρέωση απόθεσης των αποβλήτων στους κατάλληλους κάδους. Απαγορεύεται αυστηρά να τοποθετούνται στους κάδους άλλα απόβλητα εκτός αυτών για τα οποία προορίζονται ομοίως απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη των αποβλήτων εκτός των κάδων

2. Χωριστή συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών. Οι  πολίτες υποχρεούνται να εφαρμόζουν το πρόγραμμα χωριστής συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών σύμφωνα με το τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων του δήμου και εφόσον διατίθεται από τον Δήμο ο κατάλληλος εξοπλισμός και λειτουργεί πρόγραμμα διαλογής στην πηγή για τα υλικά χαρτόνι – χαρτί, πλαστικό, γυαλί, μέταλλα

3. Χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων. Οι πολίτες υποχρεούνται να ξεχωρίζουν τα βιοαπόβλητα (υπολείμματα τροφών καθώς και προϊόντα κηπουρικών εργασιών καλλωπιστικών φυτών – κλαριά ακόμα φύλλα, χόρτα κλπ) και να τα τοποθετούν στους καφέ κάδους μέσα σε ειδικές βιοδιασπώμενες σακούλες ή με όποιο άλλο τρόπο καθορίσει ο δήμος

4. Φαρμακευτικά σκευάσματα. Απαγορεύεται η διάθεση μαζί με τα οικιακά απόβλητα των φαρμακευτικών σκευασμάτων και  φαρμάκων. Οι πολίτες υποχρεούνται να απορρίπτουν τα φάρμακα οικιακής χρήσης στους ειδικούς κάδους που διαθέτουν τα φαρμακεία κατ εφαρμογή της υπουργικής απόφασης κλπ..

5. Βρώσιμα λίπη και έλαια. Απαγορεύεται η διάθεση μαζί με τα οικιακά απόβλητα των βρώσιμων λιπών και ελαίων. Οι πολίτες υποχρεούνται να τα ξεχωρίζουν από τα απόβλητα τους και να τα μεταφέρουν και αποθέτουν στο πλησιέστερο πράσινο σημείο του δήμου ή στους ειδικούς κάδους συλλογής που έχουν τοποθετηθεί σε διάφορα σημεία στο δήμο.

6. Κλωστοϋφαντουργικά απόβλητα. Απαγορεύεται η διάθεσή τους μαζί με τα οικιακά

7. Φορητές ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές. Απαγορεύεται διάθεση μαζί με τα οικιακά απόβλητα των χρησιμοποιημένων μπαταριών. Οι πολίτες υποχρεούνται να τα ξεχωρίζουν και να τα μεταφέρουν και αποθέτουν στους ειδικούς κάδους συλλογής που έχουν τοποθετηθεί σε σημεία του δήμου.

8. Απόβλητα Ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).  Οι πολίτες υποχρεούνται να συλλέγουν χωριστά αυτά τα απόβλητα και να τα μεταφέρουν σε Δημοτικά σημεία συλλογής ή σε ειδικό εξοπλισμό που έχει τοποθετηθεί.

9. Λοιπά μικτά αστικά απόβλητα.πρέπει να συσκευάζονται σε ανθεκτικές σακούλες και να τοποθετούνται στους γκρι ή πράσινους κάδους

10. Προστασία του εξοπλισμού που παρέχει ο δήμος. Οι κάδοι τοποθετούνται σε θέσεις που καθορίζονται από τις υπηρεσίες του δήμου με βάση ειδική μελέτη και απαγορεύεται αυστηρά η μετατόπιση τους Η φθορά τους και εν γένει η μη ορθή χρήση αυτών όπως: εναπόθεση αποβλήτων διαφορετικών από εκείνων για τους οποίους προορίζονται οι κάδοι τοποθέτηση εντός των κάδων αιχμηρών αντικειμένων ή τοξικών ουσιών που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ή να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων.

11. Πρόβλεψη χώρου στις νέες οικοδομές για τη συλλογή και αποθήκευση των αστικών αποβλήτων. Σε όλα τα νέα κτίρια εξασφαλίζεται κατάλληλος χώρος ανοιχτός ή κλειστός εντός εκτός του κτιρίου για τη συλλογή και αποθήκευση των αποβλήτων προσβάσιμος από τον δρόμο για την αποκομιδή

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, Άρθρο 9: υποχρεώσεις για τα ογκώδη αστικά απόβλητα,
Απαγορεύεται να απορρίπτονται σε πεζοδρόμια, στο οδόστρωμα, σε κοινόχρηστους χώρους και σε οποιοδήποτε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο – οι πολίτες οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις του δήμου όπως αυτές ανακοινώθηκαν στον ενδιαφερόμενο από την υπηρεσία καθαριότητας με σχετική εγγραφή η τηλεφωνική ειδοποίηση για την ημέρα την ώρα και τον τόπο που πρέπει να αποθέτουν προσωρινά τα προς αποκομιδή αντικείμενα. Αναφορικά με τις μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές ο πολίτης οφείλει να τις ξεχωρίσει από τα λοιπά ογκώδη, προκειμένου η διαχείριση αυτών να γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική ΚΥΑ (23615/651/Ε.103/2014). Επιπλέον, σύμφωνα με την παραπάνω KΥΑ,  με την αγορά καινούργιας συσκευής τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών παραλαμβάνουν χωρίς χρέωση την παλιά συσκευή κατά την παράδοση της καινούργιας

Εφόσον στο δήμο λειτουργεί οργανωμένα χωριστή συλλογή λοιπών πλην ΑΗΗΕ ρευμάτων ογκοδών αποβλήτων όπως στρωμάτων, επίπλων κλπ  ο πολίτης υποχρεούται να ξεχωρίσει τα ρεύματα αυτά και να τα οδηγήσει στις κατάλληλες υποδομές /εξοπλισμό συμπεριλαμβανομένου του πράσινο σημείου του δήμου κλπ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ. Άρθρο 10 υποχρεώσεις για τα απόβλητα κηπουρικών εργασιών
Για τα παρακάτω απόβλητα θα πρέπει να τηρείται η ιεράρχηση των αποβλήτων με τη χρήση τους κατά προτεραιότητα για τη βελτίωση των εδαφών για την παραγωγή κομπόστ
α. φύλλα ξερά, άνθη υπόλοιπα καθαρισμού κήπων, γκαζόν, κλαδιά κλαδέματα σε θρυμματισμένη μορφή και τα λοιπά εάν έχουν μικρό όγκο και βάρος τοποθετούνται εντός των καφέ κάδων ή μεταφέρονται στο πλησιέστερο πράσινο σημείο, εάν έχουν μεγάλο όγκο, ακολουθείται η διαδικασία αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων που περιγράφονται σε προηγούμενα άρθρα
β. Υπόλοιπα χώματος και κοπροχώματος. Απομακρύνονται υποχρεωτικώς από τους υπευθύνους με δικά τους μέσα. Απαγορεύεται η ανάμειξη τους με οικιακά απόβλητα
γ. Φυτικά υπολείμματα προϊόντων κλάδευσης γεωργικών εκμεταλλεύσεων, Ελαιώνες, πορτοκαλεώνες ,θερμοκηπίων η προϊόντων καθαρισμού οικοπέδων,  θαμνώδεις και αυτοφυής βλάστηση, καλάμια και άλλα, απομακρύνονται από τους υπευθύνους με δικά τους μέσα και μεταφέρονται στην εγκατάσταση επεξεργασίας βιοαποβλήτων που εξυπηρετεί το δήμο. Για το διάστημα που δεν υφίσταται τέτοια εγκατάσταση μεταφέρονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο αποδέκτη Απαγορεύεται η εναπόθεσή τους  σε κοινόχρηστους χώρους ή η ανάμειξη τους με οικιακά η ογκώδη απόβλητα

11.2. Υποχρεώσεις επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
α. Οι φορείς των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης ανεξαρτήτως δυναμικότητας υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη χωριστή συλλογή των βιοαποβλήτων που προκύπτουν από τη δραστηριότητά τους με την επιφύλαξη των διατάξεων περί ζωικών υποπροϊόντων διαθέτοντας εντός της επιχείρησης τους περιέκτες επαρκούς χωρητικότητας. Ως φορέας επιχείρησης νοείται κατά περίπτωση ο κάτοχος της αντίστοιχης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης
β. Στα καταστήματα, περίπτερα, καντίνες, στα οποία παράγονται κάθε μορφής απόβλητα από την άμεση κατανάλωση των προσφερόμενων ειδών (αναψυκτικά, πρόχειρο φαγητό κλπ), οφείλουν  οι υπεύθυνοι να τοποθετούν δοχεία αλλά και να διατηρούν διαρκώς καθαρό το μπροστινό χώρο και περίγυρο. Επιτρέπεται η τοποθέτηση μικρών καλαίσθητων κάδων και καλαθιών για μικρόαπορρίμματα σε κοινόχρηστους χώρους χωρίς καταβολή τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου με την προϋπόθεση ότι τα μέσα προσωρινής εναπόθεσης αυτα, δεν θα φέρουν διαφήμιση, ο αριθμός και η θέση τους θα περιλαμβάνεται στη χορηγούμενη άδεια κοινόχρηστων χώρων και θα είναι μέσα στο πλαίσιο των προδιαγραφών αστικού εξοπλισμού καθαριότητας που έχει θεσπίσει ο δήμος

γ. Οι φορείς των περιπτώσεων α και β έχουν την υποχρέωση εφαρμογής χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών στους αντίστοιχους κάδους κατ αντιστοιχία  με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 8.2 του παρόντος
δ. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων υποχρεούνται να ελαχιστοποιούν τον όγκο ιδίως των αποβλήτων συσκευασίας πριν τα εναποθέσουν στους κατάλληλους κάδους
ε. Απαγορεύεται να διοχετεύονται στα δίκτυα απορροής ομβρίων, μαγειρικά έλαια και λίπη από καταστήματα εστίασης και γενικά κάθε είδους υγρά απόβλητα. Για τη διάθεση χρησιμοποιημένων λιπών και Ελαίων απαιτείται να συνεργαστούν με κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη μεταφορέα.

Στ. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται εναπόθεση κάθε είδους αποβλήτων έξω από τους κάδους η αλλά μέσα προσωρινής αποθήκευσης και ιδιαιτέρως των ευπαθών και όσων αλλοιώνονται εύκολα
ζ. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη σε οδούς, πεζοδρόμια και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους αποβλήτων από τον καθαρισμό καταστήματος ή ιδιωτικού χώρου, Απαιτείται σχολαστική καθαριότητα στους κοινόχρηστους χώρους μπροστά από τα καταστήματα
η. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων επί του πεζοδρομίου και τοποθέτηση πινακίδων για προσωρινή στάθμευση στο πεζοδρόμιο


Σχετική ανάρτηση με την δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης

Νέα δεδομένα στους Κανονισμούς καθαριότητας των Δήμων με πρόσφατη Υπουργική Απόφαση (15.12.21)

Categories