Θετική Γνωμοδότηση ΕΔΣΝΑ για το ΤΣΔΑ Λαυρεωτικής. Κοινή Μονάδα επεξεργασίας βιοαποβλήτων με Σαρωνικό δυναμικότητας 10.000 τον.

Με την 544 /14.12.21 απόφαση του o ΕΔΣΝΑ, γνωμοδότησε θετικά επί του τοπικού σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων του δήμου Λαυρεωτικής με την επιφύλαξη σχετικά με τις υποδομές διαχείρισης ΑΣΑ οι οποίες θα εξειδικευτούν στο επικαιροποιημένο περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων με την κατά νόμο έγκριση του.

Στο ΤΟΠΙΚΌ ΣΧΈΔΙΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ καταγράφονται οι εξειδικευμένοι ποσοτικοί στόχοι χωριστής συλλογής σε επίπεδο Δήμου Λαυρεωτικής μέσα από τους εξής άξονες σχεδιασμού

1 δράσεις διαλογή στην πηγή
2. Δράσεις πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης: Eφαρμογή προγράμματος “Πληρώνω όσο πετάω” -ανάπτυξη δράσεων επαναχρησιμοποίησης- εφαρμογή δράσεων μηδενικών αποβλήτων σε ξενοδοχεία κλπ
3. Στοχευμένο πρόγραμμα ΔσΠ βιοαποβλήτων
4. Εκσυγχρονισμός υπηρεσίας καθαριότητας
5. Υλοποίηση εκστρατείας ευαισθητοποίησης

Υποδομές διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων: Στο τοπικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων ο δήμος σχετικά με τις υποδομές διαχείρισης αποβλήτων εντός των διοικητικών του ορίων σχεδιάζει:

1 Τη δημιουργία διαδημοτικής μονάδας κομποστοποίησης που θα διαχειρίζεται τα διαλεγμένα οργανικά και πράσινα απόβλητα του δήμου Λαυρεωτικής και του δήμου Σαρωνικού σε θέση εντός της Δημοτικής ενότητας Λαυρίου. Η δυναμικότητα της μονάδας εκτιμάται σε 10.000 τόνους
2. Την κατασκευή και λειτουργία δύο πράσινων σημείων ένα στην περιοχή του ΒΙΠΑ Κερατέας και ένα στην περιοχή “τέλματα της ΔΕ Λαυρίου. Υπολογίζεται ότι οι εισερχόμενες ποσότητες στα πράσινα σημεία του δήμου Λαυρεωτικής θα ανέρχονται σε 2.500 τόνους ανά έτος

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

https://diavgeia.gov.gr/doc/62%CE%A0%CE%95%CE%9F%CE%A105-%CE%A0%CE%992?inline=true&fbclid=IwAR0IzX5coLFrKd8wVMn4nqNgRHEah4pZNFwrtsXN_PHV9Y3c8bCXVLXK94w

Categories