Δήμος δίνει σε ιδιώτες καθαριότητα & πράσινο έναντι 64 εκατ. (έγγραφο)

Περισσότερα από 64 εκατ. ευρώ δίνει σε ιδιώτες ο δήμος Ρόδου για υπηρεσίες καθαριότητας και πράσινου τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Σχετική απόφαση έλαβε την Τρίτη 28/12 η Οικονομική Επιτροπή του δήμου. Συγκεκριμένα η: «Έγκριση μελέτης και όρων Διακήρυξης Συμφωνίας Πλαίσιο “Παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Καθαριότητας, Καλλωπισμού, Πρασίνου & Ευταξίας του Δήμου Ρόδου 2022-2026» προβλέπει ότι:

-Η εκτιμώμενη αξία της συμφωνία-πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των 51.744.886,90€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 64.163.659,76€)

-Η διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται στα τέσσερα (4) έτη από την υπογραφή αυτής. Οι Εκτελεστικές Συμβάσεις θα μπορούν να συνάπτονται με ετήσια (1), διετή (2), τριετή (3) ή τετραετή (4) διάρκεια.

-Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :

α) CPV: 90510000-2 «Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων»

β) CPV: 90511100-3 «Υπηρεσίες αποκομιδής στερεών αστικών απορριμμάτων»

γ) CPV: 90512000-9 «Υπηρεσίες μεταφοράς απορριμμάτων»

δ) CPV: 90610000-6 «Υπηρεσίες καθαρισμού και σάρωσης οδών»

ε) CPV: 90918000-5 «Υπηρεσίες καθαρισμού κάδων»

στ) CPV: 77310000-6 «Φύτευση και συντήρηση χώρων πρασίνου»

View Fullscreen EΔΩ

Πρώην δήμαρχος Ρόδου: Οσμή σκανδάλου
Για “οσμή σκανδάλου” μίλησε ο πρώην δήμαρχος Ρόδου και επικεφαλής της ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ “ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ”, Φώτης Χατζηδιάκος, τονίζοντας ότι σήμερα οι συγκεκριμένες υπηρεσίες κοστίζουν στους πολίτες 16 εκατ. ετησίως, ενώ με τη σύμβαση που επιχειρεί να υπογράψει η δημοτική Αρχή, το κόστος ανεβαίνει στα 25 εκατ. ευρώ!!!

Ενώ νωρίτερα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής έθεσαν μια σειρά ερωτημάτων τα μέλη της μειοψηφίας κ. κ. Διακοσταματίου Σάββας και Παλαιολόγου Μιχαήλ (ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ), τα οποία απείχαν από την ψηφοφορία. Συγκεκριμένα:

«Ζήτησαν να παραπεμφεί για συζήτηση και απόφαση στο δημοτικό συμβούλιο λόγω της σπουδαιότητας αυτού, εκ της οποίας προκύπτουν ερωτήματα για τα οποία πρέπει να ενημερωθούν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και του δημοτικού συμβούλιου όπως ενδεικτικά αναφέρουμε:

Α. Το ύψος του χρηματικού ανταλλάγματος που προβλέπεται για τις υπηρεσίες καθαριότητας-πρασίνου 64.163.659,22 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, πώς έχει κοστολογηθεί και με ποιον τρόπο(έχει ληφθεί υπόψη ο αριθμός των εργαζόμενων και τα διαθέσιμα ή προς αγορά μέσα της υπηρεσίας);

Β. Είναι αρκετά τα προβλεπόμενα ανταποδοτικά έσοδα-σε σχέση με τις δαπάνες της ανταποδοτικής υπηρεσίας στον προϋπολογισμό προκειμένου να καλύπτονται ιδιαίτερα οι μισθοδοσίες του προσωπικού;

Γ. Το περιεχόμενο αυτής είναι συμβατό με την ανταποδοτικότητα και το ύψος αυτής(περιέχεται επί παραδείγματι καθαρισμός τουαλετών παραλιών που σήμερα ανήκουν στη διαχείριση της ΔΕΡΜΑΕ και εισπράττεται αντίτιμο από τους χρησιμοποιούντες αυτές) ;

Δ. Πως θα διασφαλισθούν πλέον οι εργαζόμενοι στους τομείς της καθαριότητας και του πρασίνου και πως θα καλύπτεται η μισθοδοσία τους;

Ε. Επιτυγχάνεται με αυτόν τον τρόπο η αρχή της οικονομικότητας(100% παροχή υπηρεσίας από ιδιώτη), ενώ πρόκειται για υπηρεσία η οποία πρέπει να υπηρετείται από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου και η όποια συνδρομή ιδιώτη να είναι ενισχυτική-συμπληρωματική;

Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

aftodioikisi.gr

Categories