Δ. Σαρωνικού. Κυριακή και ώρα 11:00. Ειδική δια ζώσης συνεδρίαση ΔΣ για εκλογή μελών προεδρείου, οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση για την εκλογή των μελών προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής.»

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα Δήμου Σαρωνικού, Αθηνών και Ρήγα Φεραίου, Καλύβια, την 9.1.2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ σε Ειδική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή μελών προεδρείου, οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΠΟΥΤΣΗΣ

Categories