Τα video της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 13ης Απρ. – Η παρουσίαση του τοπικου σχεδίου αποβλήτων.

1. Συζήτηση σχετικά με το επικαιροποιημένο τοπικό σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων του Δήμου Σαρωνικού.
2. Λήψη απόφασης επί της αρ. πρωτ. 20797/7-12-2021 αίτησης της WIND ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ περί μίσθωσης χώρου εγκατάστασης για σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή Καταφυγή
Παλαιάς Φώκαιας.
3. Γνωμοδότηση επί αιτήματος τροποποίησης στο ΟΤ 62 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Καλυβίων.
4. Επικαιροποίηση της 231/2019 απόφασης Δ.Σ περί «Λήψης απόφασης περί αλλαγής εκπροσώπησης στους πέντε (5) τραπεζικούς λογαριασμούς ειδικού σκοπού που αφορούν την πάγια προκαταβολή των Κοινοτήτων του Δήμου και τηρούνται στην τράπεζα EUROBANK EFG με δικαιούχο το Δήμο Σαρωνικού.
5. Ορισμός αναπληρωτή υπόλογου – διαχειριστή στα πιστωτικά ιδρύματα, Τράπεζα της Ελλάδος και Ταμείο Παρακαταθηκών.
6. Λήψη απόφασης επί της αρ. πρωτ. 5447/31-3-2022 αίτησης του σωματείου «ΣΤΗΡΙΞΗ» περί παραχώρησης χώρου.
7. Ορισμός ενός (1) αιρετού και ενός (1) υπαλλήλου με τους αναπληρωτές τους για το Σχολικό Συμβούλιο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Καλυβίων.
8. Λήψη απόφασης επί της αρ. πρωτ. 5699/5-4-2022 αίτησης της Μ.Λ. Δικαιούχου Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) περί ένταξης στο Κοινωνικό Τιμολόγιο Ύδρευσης

1. Συζήτηση σχετικά με το επικαιροποιημένο τοπικό σχέδιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων του Δήμου Σαρωνικού. (video 1, video 2)


ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ-ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΕΗΔ – ΘΕΜΑΤΑ 2-8 (video 3)

 

Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

Categories