Τέλος ταφής: ο λογαριασμός του ΕΔΣΝΑ ανά δήμο, για επιπλέον 34,7 εκατ. ευρώ/ Σαρωνικός: 2,054 εκατ.συνολικά

Για το 2022 η Ενιαία Τιμή Αναφοράς για κάθε τόνο απορριμμάτων καθορίζεται στα 53,16 ευρώ από 53,73 ευρώ ανά τόνο πέρυσι, (μείωση σχεδόν 1%) και στην τιμή αυτή προστίθενται 19,8 ευρώ ανά τόνο του τέλους ταφής. Πράγμα που σημαίνει ότι κάθε τόνος που θα θάβεται θα κοστίζει στον Δήμο 72,96 ευρώ και το κόστος για την ταφή κάθε τόνου απορριμμάτων αυξάνεται κατά περίπου 37%.

Αυτά καθορίζει η νέα τιμολογιακή πολιτική διαχείρισης των απορριμμάτων για το σύνολο των Δήμων της Αττικής, που αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΔΣΝΑ. Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, ειδικότερα προβλέπεται ότι:

Το συνολικό κόστος που καλούνται να πληρώσουν οι δήμοι της Αττικής στον ΕΔΣΝΑ για το 2022 ανέρχεται σε 127,7 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 93 εκατ. ευρώ αφορούν το κόστος εισφορών και ειδικότερα 50,2 εκατ. ευρώ για τη διαχείριση των αποβλήτων από τον ΕΔΣΝΑ και 42,8 εκατ. ευρώ για αντισταθμιστικά τέλη, που καλούνται να καταβάλουν οι δήμοι ως αποζημίωση στους οχλούμενους από τον ΧΥΤΑ Φυλής δήμους για το έτος 2020, κυρίως στον Δήμο Φυλής, το μερίδιο του οποίου ανέρχεται σε 39,6 εκατ. ευρώ και ακολούθως στους Δήμους Ασπροπύργου, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Περάματος μικρότερα ποσά.

Στα 34,7 εκατ. ευρώ το τέλος ταφής

Στα 34,7 εκατ. ευρώ υπολογίζεται στην απόφαση του ΕΔΣΝΑ το επιπλέον κόστος για τους δήμους, από την επιβολή του νέου τέλους ταφής, που θα επιβαρύνει τους δημότες, μέσω των ανταποδοτικών τελών. Σημειώνεται ότι το νέο τέλος ταφής, ανεβάζει το ετήσιο κόστος κατά περίπου 30% και παράλληλα αποτελεί το 1/4 του συνολικού κόστους της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Το συγκεκριμένο ποσό υπολογίστηκε με βάση τα στοιχεία του 2020 και επιδέχεται αυξομειώσεων καθώς «μετά το πέρας του έτους θα τεθεί σε εκκαθάριση στη βάση πραγματικών στοιχείων».

Όπως αναφέρεται στην εγκεκριμένη εισήγηση του ΕΔΣΝΑ, «η Περιβαλλοντική Εισφορά έτους 2022 που ανήλθε στο ποσό των 34.668.791 € με βάση τα προαναφερθέντα στοιχεία, απολογιστικά πλέον, μετά το πέρας του έτους θα τεθεί σε εκκαθάριση στη βάση πραγματικών στοιχείων, δεδομένου ότι, στην παράγραφο 4 του άρθρου 38 του Ν. 4819/21, αναφέρεται ότι «το τέλος ταφής υπολογίζεται ανά εξάμηνο με βάση τις πραγματικές ποσότητες αποβλήτων που διατέθηκαν στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ)».

Παράλληλα επισημαίνεται ότι, «σύμφωνα με την παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου, το τέλος ταφής για το έτος 2022 ορίζεται σε είκοσι (20) ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και αυξάνεται ετησίως κατά πέντε (5) ευρώ ανά τόνο και έως την τιμή των τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά τόνο. Από την 1η Ιανουαρίου 2026, το τέλος ταφής ορίζεται σε σαράντα πέντε ευρώ (45) ανά τόνο αποβλήτων και αυξάνεται στην τιμή των πενήντα πέντε (55) ευρώ ανά τόνο από την 1η Ιανουαρίου 2027, η οποία και παραμένει σταθερή για τα επόμενα έτη».

Δείτε όλους τους Δήμους στη συνέχεια, πατώντας στη πηγή πληροφόρησης ΕΔΩ ενώ από τον πίνακα, αποκόπτουμε τους Δήμους Σαρωνικού, Λαυρεωτικής και Κρωπίας

Categories