7 εκατομμύρια για ναυαγοσωστική κάλυψη των δήμων – 41.000 ευρ ο Δήμος Σαρωνικού

Με απόφαση του Αν Υπουργού Εσωτερικών κ. Στ. Πέτσα Επιχορηγούνται 115 Δήμοι με το συνολικό ποσό των 7.000.000,00€, για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Π.Δ. 71/2020.

Το ποσό θα διατεθεί από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων».

Δείτε πόσα χρήματα παίρνει κάθε δήμος

https://www.myota.gr/wp-content/uploads/2022/05/navagostes.pdf

 

Categories