Τέλος το πιλοτικό πρόγραμμα παραγωγής εδαφοβελτιωτικού. Και….ύστερα?

Τέλος το πιλοτικό πρόγραμμα παραγωγής εδαφοβελτιωτικού. Και….ύστερα?

Είναι γνωστό ως «πιλοτικό πρόγραμμα Χασάπη» για την παραγωγή εδαφοβελτιωτικού, μελέτη και εκτέλεση σε συνεργασία του Δήμου Σαρωνικού (χρηματοδότηση και διάθεση προσωπικού -μηχανημάτων) και του ΕΚΠΑ με ομάδα επιστημόνων υπό τον Καθηγητή Ντίνο Χασάπη. Την ομάδα ενίσχυσαν εθελοντές κομποστοποιητές (κάτοικοι του Δήμου μας) που κυριολεκτικά τα «έδωσαν όλα» προκειμένου να βγει εις πέρας και με μεγάλη επιτυχία το έργο και να αποδείξουν ότι υπάρχει εναλλακτική λύση στη διαχείριση των πράσινων απορριμμάτων.
Την Παρασκευή 13/5 ο Ντίνος Χασάπης και η ομάδα των κομποστοποιητών με την ευκαιρία και της ουσιαστικής λήξης του πιλοτικού έργου συναντήθηκαν και έκαναν έναν άτυπο «απολογισμό» της κατάστασης.
Ο καθηγητής Ντίνος Χασάπης στην εισαγωγική του ομιλία αναφέρθηκε με ευχαριστίες στον Δήμαρχο Σαρωνικού Π Φιλίππου και τον Γραμματέα Μιλτ Κλάπα για την ανάθεση της μελέτης καθώς και στον Αντιδήμαρχο Β. Μπούτση για την ουσιαστική βοήθεια του με διάθεση προσωπικού και μηχανηματων στην εκτέλεση του προγράμματος.
Σημειώνεται ότι το εδαφοβελτιωτικό που παρήχθη αποτελεί μία εναλλακτική διαχείριση των βιοαποβλήτων με σημαντικά ανταποδοτικά πλεονεκτήματα

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ από την αξία των προϊόντων και την μεγάλη μείωση των δαπανών διαχείρισης των κλαδεμάτων και

Β. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ από την εκτροπή από την ταφή η το τριτοκοσμικό κάψιμο των φυτικών υπολειμμάτων.
Απόδειξη των παραπάνω είναι ότι αποτελεί την οικονομικότερη και πλέον διαδεδομένη αξιοποίηση των βιοαποβλήτων στην Ευρώπη με παραγωγή 47 εκατομ. τόνους. Γειτονικοί Δήμοι έχουν εισέλθει σε βιομηχανική παραγωγή και διακίνηση.
(Σύνοψη των επιστημονικών, τεχνικών και οικονομικών στοιχείων που παραδόθηκε στο Δήμο Σαρωνικού στο τέλος Οκτωβρίου παρατίθεται πιο κάτω)

Όπως τόνισεο Ντίνος Χασάπης, το εδαφοβελτιωτικό παρήχθη σε περιορισμένες ποσότητες σε χώρο του αποκαταστημένου ΧΑΔΑ της Παλ. Φώκαιας και διατέθηκαν στους ενδιαφερόμενους πολίτες και φορείς του Δήμου μας 400, περίπου, σακιά στα πλαίσια προγράμματος γνωριμίας του υλικού και της μεθοδολογίας εφαρμογής. Τα καταγραμμένα αποτελέσματα είναι από θετικά έως θεαματικά.
Πρέπει να σημειωθεί επίσης, τόνισε ο Ντ Χασάπης, ότι στη παραγωγή που πραγματοποιήθηκε, σημαντική συμβολή υπήρξε αυτή από τους Κ.Ναξάκη και Ο. Μανουσαρίδη καθώς και μελών της οικογένειας Χασάπη.

Εντός των επομένων ημερών, παραδίδονται τα τελευταία σακιά που έχουν ζητήσει δημότες και στον τόπο του πιλοτικού προγράμματος παραμένει σωρός 30 κμ περίπου ο οποίος μπορεί να διατεθεί χύμα.  Με το τέλος του έργου, ο ειδικός σφυρόμυλος τελικού προϊόντος και όλος ο σχετικός εξοπλισμός απομακρύνθηκαν ενώ εντός των ημερών θα παραδοθούν και τα κλειδιά του χώρου.

Στη συνάντηση της ομάδας σημειώθηκε πως κατά την συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο της 13ης Απριλίου 2022 οι υπεύθυνοι του Δήμου δεν έδειξαν πως πείστηκαν για την αξία της δράσης  της συγκεκριμένης καινοτομικής μεθοδολογίας  και δεν διεφάνη κάποια πρόθεση για περαιτέρω υιοθέτηση και επέκταση του προγράμματος.

Μετά από πολύωρη συζήτηση και προβληματισμό, η ομάδα αποφάσισε αυτό το ζήτημα να συζητηθεί σε συνελεύσεις πολιτών και κυρίως στη συνέλευση κατοίκων που προγραμματίζεται να διοργανωθεί από την διοίκηση του Κοινοτικού Συμβουλίου Καλυβίων και επίσης με όποιον άλλο  πρόσφορο τρόπο, να προωθηθεί προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και να απαντηθεί οριστικά και τεκμηριωμένα από την Διοίκηση του Δήμου η συνέχιση η απόρριψη αυτής της μεθοδολογίας διαχείρισης των κλαδεμάτων με βάση τα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία που παραδόθηκαν στο Δήμο Σαρωνικού.

Επιστημονικά, τεχνικά και οικονομικά στοιχεία που παραδόθηκαν στο Δήμο Σαρωνικού στο τέλος Οκτωβρίου 21

Παράρτημα IV_compressed (1)

Η νέα “πράσινη” τιμολογιακή πολιτική του ΕΔΣΝΑ για το 2022

Categories