Κατηγορία: Γ&Π ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ


Γ&Π ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΑΕ. Παραγωγή – Εμπορία Οικολογικών λιπασμάτων

Η «Γ&Π ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Α.Ε.» είναι μια έντονα εξαγωγική εταιρία με κύρια δραστηριότητα τη βιομηχανική επεξεργασία (εκκοκκιστήριο) και εμπορία βάμβακος καθώς και την εμπορία και παραγωγή υποπροϊόντων αυτού. Επιπλέον, από