Κατηγορία: CISV/IPP


Δράσεις εθελοντισμού Διεθνούς Συνεργασίας CISV/IPP. Ημέρα 2η

Tο πρόγραμμα ξεκίνησε με επίσκεψη στο αρχαιολογικό μουσείο για να παρατηρήσει η ομάδα τα σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα του μουσείου και ιδιαίτερα τους Κούρους που εκτίθονται στο μουσείο. Μετά από μια βόλτα

test