Κατηγορία: ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ


Tετάρτη 25/4. Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Καλύβια 19/4/2018 ∆ΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αριθ. Πρωτ.4668 ΠΡΟΣ Τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο ……………………………………………………………... ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 5η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό κατάστηµα

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού της 29/3/18. live

ΕΡΩΤΉΣΕΙς. Τσαλικίδης για την  υπόθεση διενέργειας διαγωνισμού ΓΙΑ ΚΑΝΤΊΝΕς από την ΑΔΜΚΕΣ και απάντηση Δημάρχου (αναφερόμενος στην επιστολή που είχε παρουσιάσει ο Δ Κατσούλης στο τελευταίο Συμβούλιο) και για την παραχώρηση

Πέμπτη 29/3. Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 4η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο  ∆ηµοτικό κατάστηµα την 29η Mαρτίου του έτους 2018, ηµέρα ΠΕΜΠΤΗ

Ανακαλείται το δικαίωμα της ΑΔΜΚΕΣ να μισθώνει τις παραλίες? Εμπλοκή με καντίνες Αλυκών.

Περισσότερο από 5 ώρες κράτησε η χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  Σαρωνικού με κυρίαρχο ζήτημα τον απολογισμό των Διοικήσεων της ΑΔΜΚΕΣ καθώς και για το ιστορικό μίσθωσης των καντινών της

Συνεδρίαση της 15/3 του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού. live

4. Ενηµέρωση από την Α∆ΜΚΕΣ σχετικά µε τη διαχείριση των παραλιών του ∆ήµου Σαρωνικού. Α ΜΕΡΟΣ https://www.youtube.com/watch?v=c3gdv9bnGes Β ΜΕΡΟΣ. https://www.youtube.com/watch?v=eTKwGXjxuaA Παραλίες Γ Μέρος https://www.youtube.com/watch?v=Q9hFCexJfrI


Παραλίες Δ' ΜΕΡΟΣ https://www.youtube.com/watch?v=h-GW0uFoF5c
Εκτός Ημερησίας και Ερωτήσεις https://www.youtube.com/watch?v=0GYIUxOd4J0
1. Έγκριση Προϋπολογισµού Ένωσης Γονέων Νοητικώς

Υπόθεση υπεξαίρεσης από ταμία του Δήμου γνωστοποιήθηκε στην συνεδρίαση του ΔΣ Σαρωνικού της 26/2/18. video

Υπάλληλος στην ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Σαρωνικού -του οποίου το όνομα δεν αναφέρθηκε λόγω διαφύλαξης προσωπικών δεδομένων μέχρι την απόδειξη της ενοχής του- κατηγορείται για υπεξαίρεση καθώς εισέπραττε από τους

Συνεδρίαση ΔΣ Σαρωνικού 26/2/18- video Όλα τα θέματα

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ και καλωσόρισμα του Δημάρχου με βαρείς χαρακτηρισμούς σχετικά με χειρισμούς του Δημάρχου κατά την διάρκεια της θητείας της. Σκληρές εκφράσεις για την πλειοψηφία. Ήπιες απαντήσεις του Δημάρχου στις προσβλητικές

Δευτέρα 26/2. Δημοτικό Συμβούλιο Σαρωνικού με κυρίαρχο θέμα τη Διαχείριση Παραλιών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 2η ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία θα γίνει στο ∆ηµοτικό κατάστηµα την 26η Φεβρουαρίου του έτους 2018, ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και

Η Συνεδρίαση του Δημ Συμβουλίου Σαρωνικού της 24/1/18. video


ΕΗΔ. Περί ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ με την ευκαιρία της συζήτησης της γνωμοδότησης στο  Περιφερειακό Συμβούλιο της 25/1/18. Ο Δήμαρχος Σαρωνικού παραθέτει το ιστορικό στο Δημοτικό Συμβούλιο και ακολουθεί συζήτηση. Ο Γ Σωφρόνης προτείνει