Κατηγορία: ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ


Τα ποσοστά των συνδυασμών στις Κοινοτικές Εκλογές της 26/5 (Αποτελέσματα από Πρωτοδικείο Αθηνών)

Μόνο στις δύο από τις 5 Κοινότητες του Δήμου Σαρωνικού είναι ξεκάθαρη η εικόνα σε ότι αφορά το ποιός συνδυασμός εκλέγει Πρόεδρο Κοινότητας καθώς τόσο στην Κοινότητα Καλυβίων όσο και