Κατηγορία: ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ


Η Τακτική Συνεδρίαση (16η) του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού. (video)

Η Τακτική Συνεδρίαση (16η) του Δημοτικού Συμβουλίου Σαρωνικού. 1. Ορισμός ημερομηνίας για τον Απολογισμό πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής έτους 2020 2. Ενημέρωση για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του

Η Ειδική Συνεδρίαση του ΔΣ Σαρωνικού για την έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού 2020. video

15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 11.10.21 Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2020 του Δήμου